تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

انجام می شود زیرا تنها مساحتی که از طریق نقشه یو تی ام برای عرصه  ملک به دست

می آید کفایت نمی کند و امروزه به دلیل این که اکثر املاک در شهر ها به صورت آپارتمانی

در چند طبقه هستند و نیاز است که هر واحد  به صورت جداگانه  برای تثبیت  مالکیت خود

یک سند مالکیت داشته  باشد  و همچنین  برای خرید  و فروش واحد های  آپارتمانی نیاز

است که هر واحد به صورت جداگانه تعیین مساحت شود.

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

پس برای فروش هر واحد آپارتمانی نیاز به تعیین مساحت است که این کار از طریق تفکیک

آپارتمان و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود.

از این تفکیک آپارتمان می توان برای پیش  فروش واحد های  آپارتمانی نیز  استفاده کرد به

اینصورت که بعد اجرای کار و قبل از تمام شدن ساخت  می توان به یک  کارشناس رسمی

دادگستری مراجعه کرد تا با استفاده از متر لیزری و در محل هر واحد آپارتمانی  و بعد از آن

ترسیم نقشه ی هر واحد به صورت کاملا دقیق مساحت هر واحد را به صورت دقیق در حد

سانتی متر به دست می آورند تا  هم سازنده  و هم خریدار با خیال  راحت اقدام  به خرید

ملک کنند و در آینده هر دو طرف هم دچار ضرر نشوند.

ولی با این وجود در نهایت برای اخذ سند نیز باید  یک کارشناس  نقشه برداری  از سمت

اداره ثبت بر سر ملک حاضر شود و با بررسی ملک و اندازه گیری  به ترسیم  نقشه ملک

تعیین مساحت کنند که در این حالت اگر از ابتدا به یک کارشناس رسمی  نقشه برداری

مراجعه کنید که حق مهر و امضا داشته باشد و نقشه های تهیه شده را مهر و امضا کند

در زمان ارائه نقشه ها نیز نقشه های موجود را ارئه دهید که اگر مورد تایید  بوده دیگر از

هزینه مجدد جلوگیری کنید.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

نقشه تفکیکی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.