رادین مپ
خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان مسکونی

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان مسکونی

تفکیک آپارتمان-مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان-مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان-مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی هدف اصلی تفکیک اپارتمان است که برای انجام معاملات املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت باید توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی انجام می شود که در نهایت نقشه تفکیک …

توضیحات بیشتر »

تعیین مساحت-تفکیک آپارتمان

تعیین مساحت-تفکیک آپارتمان

تعیین مساحت-تفکیک آپارتمان برای املاکی فاقد سند تک برگ و یا در حال ساخت هستند و قصد انجام معاملات ملکی را برای املاک دارند باید از طریق تفکیک آپارتمان انجام شود که این کار در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و یا مهندسان عضو نظام مهندسی …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک واحد مسکونی

انجام تفکیک واحد مسکونی

انجام تفکیک واحد مسکونی به منظور تعیین مساحت هر واحد برای انجام معاملات ملکی است که باید توسط کارشناس مورد تایید انجام شود تا با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر واحد مسکونی مشخص شود تا با توجه به این نقشه خرید و فروش …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان در تهران

تفکیک آپارتمان در تهران به منظور تعیین مساحت هر واح آپارتمانی انجام می شود که تفکیک آپارتمان راه حل خرید و فروش امن برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت است و با تعیین مساحت دقیق هر واحد در حد سانتی متر می توان قیمت واقعی و …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه در قالب نقشه انجام می شود که برای انجام معاملات ملکی برای املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت یکی از مدارک معتبر به شمار می رود و منظور از …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان در شهر تهران

تفکیک آپارتمان در شهر تهران

تفکیک آپارتمان در شهر تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که امروزه به دلیل قیمت بالای ملک به خصوص در تهران مساحت ملک که یکی از عوامل مهم در بحث تعیین قیمت ملک است مورد توجه قرار گرفته و این …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمانهای تهران

انجام تفکیک آپارتمانهای تهران

انجام تفکیک آپارتمانهای تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که از این روش قبل از صدور پایان کار و سند تک برگ به منظور انجام معاملات ملکی استفاده می شود و با تهیه این نقشه مساحت دقیق در حد سانتی متر از هر …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان های تهران

انجام تفکیک آپارتمان های تهران

انجام تفکیک آپارتمان های تهران به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام می شود که در این روش می توان برای انجام خرید و یا فروش املاک در حال ساخت که مساحت دقیقی از آنها در دسترس نیست و یا املاک فاقد سند تک برگ استفاده کرد …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی انجام میشود که از نقشه حاصل از تفکیک آپارتمان برای انجام معاملات ملکی استفاده میشود و با استفاده از این نقشه خرید و فروش املاک با اطمینان خاطر انجام می شود …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات ملکی می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و در نهایت کار نقشه تفکیک آپارتمان تهیه می شود که در آن مساحت و اندازه های دقیق درج میشود و …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام