رادین مپ
خانه / گواهی تایید موقعیت

گواهی تایید موقعیت

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی که در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی تهیه می شود و یک گزارش مبنی بر تایید مرزها و موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه بردای یا امو ثبتی تهیه و مهر و امضا می شود و به دست متقاضی میرسد تا با توجه به …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام