رادین مپ
خانه / کنترل بر و کف

کنترل بر و کف

کنترل بر و کف در ساختمان

کنترل بر و کف در ساختمان

کنترل بر و کف در ساختمان به منظور کنترل میزان گود برداری انجام شده برای ملک است که باید حتما بعد از انجام گود برداری ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و با تایید ناظر مراحل ساخت طی شود که در اینکار از ابتدا …

توضیحات بیشتر »

کنترل بر و کف در تهران

کنترل بر و کف در تهران

کنترل بر و کف در تهران به منظور کنترل میزان گود برداری ملک که از طریق نقشه های یو تی ام ارتفاعی در مرحله قبل تعیین و اجرا شده است و در این مرحله نیز میزان گود برداری انجام شده توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امو ثبتی …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام