رادین مپ
خانه / کارشناس دادگستری صنایع نفتی و پتروشیمی

کارشناس دادگستری صنایع نفتی و پتروشیمی

کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی

کارشناس رسمی

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟ آیا بهدنبال کارشناس خوب در صنایع نفت و پتروشیمی هستید؟ آیا در تهران، اصفهان، شیراز و شهر های دیگر به دنبال کارشناس می گردید؟ شاید قشری از دادگاه که در قانون و یا تعریف کامل نشده باشد کارشناس دادگستری است. کارشناس دادگستری  در کتاب عبدالله شمس …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام