رادین مپ
خانه / پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان

هزینه پیش تفکیک آپارتمان

هزینه پیش تفکیک آپارتمان

هزینه پیش تفکیک آپارتمان که به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد مسکونی و یا تجاری انجام می شود و اینکار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و تعیین هزینه این کار بر اساس مساحت تقریبی ملک و موقعیت ملک تعیین می شود …

توضیحات بیشتر »

پیش تفکیک آپارتمان برای مجتمع

پیش تفکیک آپارتمان برای مجتمع

پیش تفکیک آپارتمان برای مجتمع به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد به صورت چداگانه به منظور انجام معاملات ملکی برای املاکی که رد حال ساخت و ساز هستند وی ا این که سند تک برگ ندارند از طرف کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و نقشه …

توضیحات بیشتر »

پیش تفکیک آپارتمان برای برج

پیش تفکیک آپارتمان برای برج

پیش تفکیک آپارتمان برای برج به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات ملکی انجام می شود و پیش تفکیک منظور انجام تفکیک اپارتمان قبل از صدور پایان کار و سند تک برگ برای هر واحد است و این کار برای املاک فاقد سند تک برگ هستند …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای انجام خرید و فروش املاک فاقد سند تک برگ یا در حال ساخت و ساز است که به صورت پیش فروش معامله میشوند و نقشه های حاصل از کار پیش تفکیک آپارتمان در صورت نیاز متقاضی …

توضیحات بیشتر »

پیش تفکیک آپارتمان مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان مسکونی که برای انجام معاملات ملکی به صورت پیش فروش و یا پیش خرید انجام می شود و از آن جا که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی برای خرید و فروش تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی است کار تفکیک آپارتمان انجام می شود …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان

انجام پیش تفکیک آپارتمان

انجام پیش تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی برای املاکی که به صورت پیش فروش و پیش خرید معامله می شوند انجام یم شود تا خرید و فروش مطمئنی از ملک اتفاق بیافتد و این تفکیک اپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام