رادین مپ
خانه / نقشه 2000 شهرداری

نقشه 2000 شهرداری

جانمایی ملک در نقشه ۲۰۰۰

جانمایی ملک در نقشه 2000

جانمایی ملک در نقشه ۲۰۰۰ منظور تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ ام است که فرمت مد نظر شهرداری است و برای تهیه این نقشه علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام باید نقشه ترسیم شده در نقشه ۲۰۰۰ ام که از سازمان نقشه برداری کشور تهیه می شود جانمایی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک که منظور نقشه یو تی ام است که حاصل از کار جانمایی ملک است و این نقشه در نقشه هوایی که منظور همان نقشه ۲۰۰۰ ام است جانمایی میشود و این نقشه بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ ام شهرداری

تهیه نقشه 2000 ام شهرداری

تهیه نقشه ۲۰۰۰ ام شهرداری به منظور تعیین موقعیت املاک بر روی کره زمین انجام میشود که یکی از مدارک مهم برای برای هر ملکی است که رد امور اداری شهرداری استفاده میشود و این فرمت نقشه فرمت مد نظر نقشه یو تی ام در شهرداری است که باید حتما …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی روی نقشه ۱/۲۰۰۰

انجام جانمایی روی نقشه 1/2000

انجام جانمایی روی نقشه ۱/۲۰۰۰ که منظور ترسیم نقشه یو تی ام ملک و جانمایی آن بر روی نقشه ۱/۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری کشور است که این فرمت نقشه یو تی ام مد نظر شهرداری است و با استفاده از این نقشه و مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از نقشه ۱:۲۰۰۰ یا UTM2000

جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از نقشه 1:2000 یا UTM2000

جانمایی پلاک ثبتی جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از نقشه ۱:۲۰۰۰ یا UTM2000 برای احداث ساختمان شهرداری  از متقاضی نقشه موقعیت ملک را درخواست میکند. با استفاده ازاین نقشه موقعیت دقیق ملک  به همراه ابعاد و مساحت مشخص میشود. ملک های مجاور و گذر های اطراف ملک در نقشه مشخص …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام