رادین مپ
خانه / نقشه هوایی

نقشه هوایی

تفسیر نقشه هوایی برای دادگاه

تفسیر نقشه هوایی برای دادگاه

تفسیر نقشه هوایی برای دادگاه به منظور اثبات ادعای مالکیت یک زمین به کار می رود که اینکار جزء وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری است که منظور از نقشه هوایی همان عکس هوایی است که از ارتفاع از سطح زمین عکسبرداری شده است و می توان با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

نقشه هوایی برای منابع طبیعی

نقشه هوایی برای منابع طبیعی

نقشه هوایی برای منابع طبیعی به منظور تعیین سابقه زمین از نظر موات یا غیر موات بودن زمین بررسی می شود و این کار برای تعیین مالک زمین انجام می شود تا در صورت وجود سابقه احیا برای زمین سند مالکیت به نام مالک اصلی صادر شود که تمامی این …

توضیحات بیشتر »

نقشه هوایی برای منابع ملی

نقشه هوایی برای منابع ملی

نقشه هوایی برای منابع ملی به منظور تعیین موات یا غیر موات بودن زمین به کار می رود تا با تعیین سابقه زمین هایی که دارای علائم کشاورزی یا وجود بنا بوده اند بتوان مالکیت ملک خود را اثبات کرد و بر اساس این عکس های هوایی گزارش یا همان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی برای منابع طبیعی

تهیه نقشه هوایی برای منابع طبیعی

تهیه نقشه هوایی برای منابع طبیعی به منظور تعیین سابقه احیا زمین هایی استفاده می شود که جزء منابع طبیعی اعلام شده اند استفاده می شود و با توجه به این نقشه ثبتی می توان مالکیت ملک را با تعیین وجود بنا و یا سابقه کشاورزی مشخص کرد و در …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی برای منابع ملی

تهیه نقشه هوایی برای منابع ملی

تهیه نقشه هوایی برای منابع ملی که منظور از نقشه هوایی عکس هوایی است و برای تهیه این عکس هوایی برای منابع ملی بعد از تهیه زوج عکس های هوایی باید تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا نقشه و گزارش تفسیر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی در تهران

تهیه نقشه هوایی در تهران

تهیه نقشه هوایی در تهران که منظور نقشه ۱/۲۰۰۰ ام از یک محدوده است و از این نقشه برای تهیه نقشه یو تی ام با فرمت مد نظر شهرداری استفاده می شود و در این نقشه عوارض و املاک یک محدوده را بر اساس مختصات یو تی ام نمایش می …

توضیحات بیشتر »

نقشه هوایی پلاک اصلی و فرعی

نقشه هوایی پلاک اصلی و فرعی

نقشه هوایی پلاک اصلی و فرعی از ملک یا نقشه تفکیکی نقشه هایی است که موقعیت ملک را در یک محدوده نمایش می دهند که نقشه  تفکیکی املاک را  بر اساس  پلاک ثبتی  نمایش می دهد  و در  نقشه های  دیگر ملک ها بر اساس مختصات یو تی ام نمایش …

توضیحات بیشتر »

نقشه یا الگو

نقشه یا الگو

نقشه یا الگو به معنی طرز قرار گرفتن اجسام و عوامل جزئی آن ها در کنار یکدیگر می باشد برای افرادی که با علوم زمین سروکار دارند ،اصولا نقش میتواند عامل بسیار مهمی در کشف عوارض و یا وظایف اجسام باشد.جغرافیدانان و باستان شناسان که مسائل الگوهای استقرار و پراکندگی …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام