رادین مپ
خانه / نقشه بر و کف

نقشه بر و کف

نقشه بر و کف شهرداری

نقشه بر و کف شهرداری

نقشه بر و کف شهرداری به منظور تعیین اختلاف ارتفاع عرصه نسبت به گذر های اطراف و تعیین میزان گود برداری ملک انجام می شود که برای انجام شهرداری دستور به تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی را می دهد که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه بر و کف

تهیه نقشه بر و کف

تهیه نقشه بر و کف به منظور تعیین میزان گود برداری ملک و تعیین کد های ارتفاعی در عرصه و گذر های اطراف انجام میشود که برای تهیه این نقشه باید علاوه بر مختصات های دو بعدی یو تی ام کد های ارتفاعی نیز از داخل عرصه و گذرهای اطاف …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام