چگونه نقشه utm تهیه کنیم؟

چگونه نقشه utm تهیه کنیم؟

چگونه نقشه utm تهیه کنیم؟ برای تهیه نقشه یو تی ام UTM یک ملک باید به مهندس نقشه بردار مراجعه کرد. مهندس نقشه بردار با برداشت عوارض و گوشه های دقیق ملک و ترسیم آن ها در نرم افزاراتوکد نقشه ملک را تهیه میکند و در نقشه هوایی 1:2000 جانمایی میکند و مختصات گوشه های ملک را در سیستم مختصات یو تی ام UTM  استخراج میکند. ... ادامه مطلب