رادین مپ
خانه / موات و غیر موات بودن زمین

موات و غیر موات بودن زمین

تشخیص موات و غیر موات زمین

تشخیص موات و غیر موات زمین

تشخیص موات و غیر موات زمین به منظور تشخیص اراضی ملی از زمین های کشاورزی است که در صورت وجود عوارض کاورزی در زمین یا وجود بنا این زمین غیر موات نامیده می شود و از تصرف اراضی ملی خارج میشود که باید در این صورت با توج به عکسهای …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام