رادین مپ
خانه / ماده 147

ماده 147

نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷

نقشه یو تی ام ماده 147 سند مالکیت

نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷ سند مالکیت نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷ سند مالکیت با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری توسط رادین مپ برای املاک تهیه میشود. ماده ۱۴۷ صدورسند مالکیت برای  اعیانی که  تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰برروی زمین هایی احداث شده و به دلیل موانع …

توضیحات بیشتر »

نقشه ثبتی ماده ۱۴۷

نقشه ثبتی ماده 147

نقشه ثبتی ماده 147 از ملک مورد درخواست  با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری توسط شرکت رادین مپ برای ملک تهیه میشود. برای تعیین وضعیت ثبتی املاکی که برای آن ها سند صادر نشده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی باغات اعم از شهری و غیر شهری باید بعد از مراجعه به اداره ثبت و رعایت مراحل اداری مربوط به صدورسند مالکیت به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه کرده و تهیه نقشه ملک را درخواست داده

توضیحات بیشتر »

املاک مورد نظر قانون ماده ۱۴۷

نقشه برداری ماده 147

نقشه برداری ماده 147 با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام  میشود. املاک مورد نظر قانون ماده 147 املاکی که متقاضی میتواند به استناد قانون ثبت ، تقاضای صدور سند مالکیت نماید. -اراضی کشاورزی،باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت  به  نام  اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی  خریداری  نموده  و  به  دلیل  عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است .

توضیحات بیشتر »

نقشه برداری ماده ۱۴۷ با دوربین نقشه برداری

نقشه برداری ماده 147 با دوربین نقشه برداری

نقشه برداری ماده ۱۴۷ با دوربین نقشه برداری نقشه برداری  ماده ۱۴۷  با دوربین نقشه برداری به منظور تعیین محدوده ملک انجام می شود تا مانع از تعرض املاک مجاور شود. طبق  قانون  ثبت اسناد و املاک  برای اجرای قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و قانون   اصلاحات   ارضی …

توضیحات بیشتر »

ماده ۱۴۷

ماده ۱۴۷ ماده ۱۴۷-   برای  تعیین  وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمین هایی احداث شده که  به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسرنیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی  کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و  غیر شهری …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام