رادین مپ
خانه / عرصه و اعیان

عرصه و اعیان

عرصه و اعیان

عرصه و اعیان

عرصه و اعیان تعاریفی که وضع شکلی اعیان را بیان می کند ،مثلا در باغ :درختان.در مزارع: محصول.در زمین کشاورزی :علوفه و یا بنا و ساختمان احداثی بر روی عرصه همگی اعیان هستند. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی عرصه و اعیان راجع به ماهیت …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام