رادین مپ
خانه / تفکیک و افراز

تفکیک و افراز

انجام افراز و تفکیک اراضی

انجام افراز و تفکیک اراضی

انجام افراز و تفکیک اراضی به منظور تقسیم بندی یک زمین به صورت توافقی یا قانونی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی و با استفاده از تجهیزات به روز نقشه برداری انجام میشود و در نهایت هر قطعه تقسیم شده دارای مرز های مشخص و …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی به منظور تقسیم بندی زمین های مادر به قطعات کوچکتر انجام میشود که این تقسیم بندی بر اساس عوامل مختلف از جمله قدر السهم هر مالک و یا نوع تقسیم بندی مد نظر مالک زمین و یا به منظور ساخت شهرک های مسکونی یا تفریحی …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام