رادین مپ
خانه / تحدید حدود ثبتی

تحدید حدود ثبتی

نقشه UTM تحدید حدود ثبتی

نقشه UTM تحدید حدود ثبتی

نقشه UTM تحدید حدود ثبتی ملک به منظور تعیین حدود اربعه و همسایگی های ملک انجام میشود که به منظور ثبت حدود اربعه از طریق نقشه برداری و تهیه نقشه و حضور کارشناسان در محل به همراه حضور مالک و یا متقاضیان است که به این امر تحدید حدود ثبتی …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام