رادین مپ
خانه / رادین

رادین

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق ملک برای خرید و فروش مطمئن ملک های در حال ساخت و یا برای صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی انجام می شود که این کار یکی از مراحل صدور سند به شمار می رود و میتوان از این …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان در تهران

انجام تفکیک آپارتمان در تهران

انجام تفکیک آپارتمان در تهران به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی در حد سانتی متر برای خرید و فروش مطمئن بریا ملک های ساخته شده یا در حال ساخت تهیه می شود که برای انجام تفکیک آپارتمان با توجه به دیوار کشی های انجام شده باید با حضور …

توضیحات بیشتر »

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش

نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش و یا پیش خرید ملک به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست که در این مرحله سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی با درج مساحت …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزها ی ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین هدف اصلی جانمایی ملک است که مهمترین موضوع در اینجا این است که مرزها و موقعیت ملک مشخص است یا این که باید از …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به منظور تعیین مرزهای دقیق ملک و تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین انجام می شود که در نهایت به یک نقشه یو تی ام ختم میشود که توسط کارشناس رسمی داد گستری مهر و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM شهرداری

تهیه نقشه UTM شهرداری

تهیه نقشه UTM شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و به این منظور است که باید نقشه یو تی ام تهیه شده در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان نقشه …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس

تفکیک آپارتمان با مهر کارشناس به منظور تعیین مساحت دقیق ملک در حد سانتی متر انجام می شود و یکی از مراحل اخذ سند تک برگ برای هر واحد است که از این روش برای پیش خرید یا پیش فروش ملک نیز استفاده می شود که برای پیش خرید یا …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی منابع طبیعی

تفسیر عکس هوایی منابع طبیعی

تفسیر عکس هوایی منابع طبیعی که به منظور تعیین مرزهای محدوده منابع طبیعی بر روی زمین در طی زمان های مختلف انجام می شود و برای املاکی که در این محدوده قرار گرفته بودند و مالک در حال حاضر به اسناد و مدارک آن ها دسترسی پیدا کرده است کار …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام