گزارش بررسی سابقه احیا زمین

گزارش بررسی سابقه احیا زمین هایی که دارای فعالیت انسانی بوده اند اما جزء اراضی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ملی اعلام شده اند که برای بررسی سابقه زمین از لحاظ موات یا غیر موات بودن باید به

تفسیر عکس های هوایی در سنوات گذشته و در سالی که جزء اراضی ملی اعلام شده

است پرداخت و انجام این کار تنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مراجعه شود و گزارش حاصل توسط این کارشناس مهر و امضا شود.

گزارش بررسی سابقه احیا زمین

زمینهایی که دارای فعالیت انسانی مانند عوارض کشاورزی یا وجود بنا در ملک باشد نباید

تحت تصرف اراضی ملی باشد که بعضی از این اراضی که دارای سابقه احیا است جزء اراضی

ملی اعلام شده است و برای اثبات سابقه احیا این زمینها باید به کارشناسان رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود تا با توجه به تفسیر و بررسی عکس های

هوایی بر روی موقعیت ملک در صورت وجود سابقه احیا گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه

و این گزارش توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

میشود و متقاضی یا وکیل متقاضی با استفاده از این گزارش برای اثبات مالکیت خود اقدام

می کند و با اثبات این موضوع ملک با صاحب اصلی برگردانده می شود

برای تهیه زوج عکس های هوایی باید با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر درخواست

عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو های مسلح داده

میشود و این دو ارگان آرشیو کاملی از عکسهای هوایی را از سال 1334 هجری شمسی

تا به حال را دارند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

گزارش تفسیر عکس هوایی

گزارش بررسی سابقه احیا زمین

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.