کارشناس جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است و

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جانمایی ملک یکی از مهمترین و دقیق ترین کارهای نقشه برداری زمینی است که نیاز به

دقت و تجربه بالایی در این زمینه دارد.

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی

پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است که در  قدیم  بر اساس  تقسیم

بندی زمین به هر ملک یک پلاک اصلی که همان شماره قطعه مادر است و یک پلاک فرعی

که حاصل تقسیم بندی زمین به قطعات کوچکتر است و متعلق به همان  شماره پلاک  مادر

است داد شد ولی این تقسیم بندی تا زمانی ترتیب معینی داشت ولی با  افزایش  ساخت

و ساز و تقسیم بندی مجدد پلاک های فرعی به قطعات  کوچکتر  دیگر  این  پلاک ها  ترتیب

مشخصی نداشتند و از طرفی دیگر با توجه به قیمت ملک و افزایش شهر ها دیگر سند های

منگوله دار دیگر ثبات قدیم را نداشت و نیاز به تکامل داشت .

از این جهت با پیشرفت تکنولوژی و سیستمی شدن تمامی ادارات سند مالکیت هم  از  این

روش استفاده کرد و سند مالکیتی  تحت  عنوان  سند  تک برگ  را  ارائه  کرد  که  یک  سند

سیستمی است یعنی اینکه برای این سند هم موقعیت دقیق ملک روی زمین مشخص  می

شود و  برای  آن قطعه از زمین تنها یک سند مالکیت به نام یک مالک صادر می شود و بعد  از

صدور سند دیگر امکان صدور مجدد سند به نام شخص دیگری  وجود ندارد.

برای تعیین موقعیت دقیق ملک باید جانمایی ملک انجام شود  که  این  کار  توسط  کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری و در محل ملک انجام می شود و برای این کار باید اول از قبل

گوشه های ملک ثابت شده باشد و حریم همسایگی های ملک نیز رعایت شده  باشد  و  این

حریم ها را نیز به رسمیت شناخته شده باشند تا کارشناس  مربوطه  با  استفاده  از  تجهیزات

نقشه برداری در محل ملک ابتدا پروسه تهیه نقشه یو تی ام را انجام دهد و بعد از آن نقشه یو

تی ام تهیه شده از ملک را در نقشه 2000 ام شهرداری جانمایی کنند  و  در سیستم  کاداستر

کشور ثبت شود

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی ملک

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.