کارشناس جانمایی ملک

کارشناس جانمایی ملک به منظور تعیین  موقعیت یک ملک  بر روی زمین به همراه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

رعایت حدود اربعه ملک این کار را انجام می دهد که انجام کار جانمایی ملک و تهیه

نقشه یو تی ام حاصل از این کار تنها زمانی در سازمان های  دولتی اعتبار  دارد که

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد.

کارشناس جانمایی ملک

جانمایی ملک به منظور تعیین موقعیت یک ملک بر روی  زمین است که  در این کار

باید مرزها و حدود اربعه ملک  نیز مشخص شوند وبا رعایت این مرزها ملک  بر روی

زمین جانمایی انجام می شود که  برای انجام این کار  باید مرزهای  ملک مشخص

باشند تا کار جانمایی ملک انجام شود که در این بین  گاهی مالک  اسناد و مدارک

از ملک را دارد اما آدرس ملک  را نمیداند که برای این منظور باید ابتدا با استفاده از

پلاک ثبتی  ملک  ابتدا  نقشه  تفکیکی ملک  پلاک ثبتی  تهیه شود  و بعد از آن بر

اساس این نقشه تفکیکی مرزهای ملک تعیین می شوند  و در نهایت با تهیه نقشه

یو تی ام از ملک کار جانمایی ملک انجام می شود که در نهایت  کار یک  نقشه یو

تی ام  چاپ شده از ملک تهیه شده است که مهر و امضای کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری نیز دارد .

اما در صورتی که آدرس ملک , پلاک ثبتی ملک و مرزهای ملک مشخص باشد و به

درستی نیز رعایت شده باشد تنها از طریق تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک

انجام می شود که برای انجام این کار از طریق عملیات زمینی برداشت مختصات و

ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصات های برداشت شده کار جانمایی ملک انجام

می شود.

در حالتی دیگر برای جانمایی ملک ملکی از قب جانمایی شده و نقشه یو تی ام آن

ترسیم گردیده است ولی با توجه به قوانین شهرداری نیاز به عقب نشینی و اصلاح

مرزهای ملک دارد که در این صورت بعد از انجام عقب نشینی یک نقشه یو تی ام از

ملک تهیه می شود و کار جانمایی ملک نیز انجام می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس جانمایی ملک

جانمایی ملک

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.