کارشناس تهیه نقشه یو تی ام ملک

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام ملک به منظور تهیه سند تک برگ برای ملک یا

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

برای استفاده در سازمان های  دولتی مانند شهرداری و منابع طبیعی یا میراث

فرهنگی و یا اداره آب و برق و گاز تهیه  می شود که  برای ارائه  این نقشه به

سازمان های دولتی ابد حتما این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری و به همراه مهر و امضا ایشان باشد تا دارای اعتبار شود.

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام ملک

امروزه نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است که باید حتما

برای ارائه درخواست به سازمان های دولتی مربوطه نظیر شهرداری و سازمان

ثبت یا حتی اداره آب و برق و گاز یک نقشه یو تی ام از ملک وجود داشته باشد

تا بر اساس این نقشه امور اداری طی شود.

نقشه وی تی ام از ملک به این معنا است که  موقعیت دقیق  ملک را  بر روی

زمین بر اساس مختصات های جهانی یو یتی ام مشخص کنند.

از آن جا که هر نقطه بر روی زمین دارای یک مختصات جداگانه است و برای این

مختصات ها یک سیستم مختصات جهانی  تعریف شده است  به نام سیستم

مختصات جهانی یو تی ام که برای تعیین موقعیت ملک امروزه بیشترین استفاده

را دارد.

این نقشه های یو تی ام که از ملک یا زمین  باید تهیه  شود توسط  کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود زیرا در سازمان های دولتی

نقشه ای که دارای مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری را

داشته باشد دارای اعتبار است.

و نحوه تهیه نقشه یو تی ام  به این  صورت است که  با استفاده  از تجهیزات

نقشه  برداری  در  محل ملک  مختصات  گوشه  ها  و شکستگی های ملک

برداشت می شود و بعد از آن با توجه به ترسیمات مربوطه یک نقشه از ملک

تهه می شود که بر اساس مختصات های یو یت ام است.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس تهیه نقشه یو تی ام ملک

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.