رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای و هوایی که به منظور جانمایی ملک یا ارائه تامین

دلیل یا … این کار را انجام می دهد و در هر حالت حاصل کار نقشه باشد یا یک تامین

دلیل برای ارائه به دادگاه باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

مهر و امضا شده باشد تا دارای اعتبار شود زیرا تنها در این صورت است که در سازمان

های دولتی و دادگاه ها دارای اعتبار می شود.

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

عکس های هوایی و ماهواره ای یکی از عدله قوی برای ارائه به دادگاه های اختلافات

ملکی است و می توان با  تفسیر عکس های  هوایی مربوط به دهه ها و سال های

مختلف و در محل مورد نظر یک تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه در زمان های داد

رسی یا طرح دعوا های ملکی در دادگاه استفاده کرد که برای انجام این کار باید ابتدا

عکس های هوایی از طریق سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیا نیروهای

مسلح تهیه و بعد از دریافت این محصول ابتدا با تفسیر فایل اسکن شده زوج عکس

ها و با نرم افزار های تفسیر موقعیت عکس را با موقعیت فعلی بر روی زمین تطبیق

داد و در نهایت با استفاده از استرسکوپ و زوج عکس های ارارئه شده مدل سه بعدی

عکس ها را بررسی کرد که در نهایت کار یک تامین دلیل قوی با توجه به بررسی های

انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه می شود و برای

ارائه به دادگاه از سمت متقاضی اقدام می شود.

از دیگر استفاده های عکس های هوایی در جانمایی ملک است برای ملک هایی که

آدرس آن ها مشخص است اما  در طی زمان ها  مرزها تخریب شده و مرزهای ملک

دیگر مشخص  نیست اما مالک با توجه به وجود  مرزها از طریق  دیوار کشی ها در

گذشته قصد مشخص کردن دوباره  مرزها را دارد که برای  این کار نیز با استفاده از

عکس های هوایی در دهه مد نظر که دیوار های ملک مشخص است درخواست

تفسیر عکس ها را می دهد و تفسیر عکس توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری انجام و در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام از ملک کار جانمایی ملک و

صدور سند تک برگ برای ملک انجام می شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس تفسیر عکس ماهواره ای

عکس هوایی

مطلب پیشنهادی

تهیه گزارش نقشه هوایی

تهیه گزارش نقشه هوایی

تهیه گزارش نقشه هوایی برای ارائه به دادگاه یا ارگان های مرتبط با ملک تهیه …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام