رادین مپ
خانه / تفکیک آپارتمان ها / کارشناس برای تفکیک آپارتمان

کارشناس برای تفکیک آپارتمان

کارشناس برای تفکیک آپارتمان به منظور اندازه گیری هر واحد آپارتمانی و تهیه نقشه های هر

واحد تعیین می شود

کارشناس برای تفکیک آپارتمان

امروزه اکثر ملک ها  در شهر ها  به صورت آپارتمان  در چند طبقه هستند که برای هر واحد به

صورت جداگانه باید  سند مالکیت  صادر شود که  برای این کار علاوه  بر نقشه یو تی ام که از

ملک تهیه می شود باید هر واحد نیز به صورت جداگانه  متر کشی شود که در اصل به تفکیک

آپارتمان  معروف است  و این  تفکیک آپارتمان  نیز  باید توسط  کارشناس  رسمی دادگستری

نقشه برداری انجام شود.

پس برای صدور سند برای هر واحد آپارتمانی باید ابتدا یک نقشه یو تی ام از عرصه ملک تهیه

شود که در ابتدا یک سند برای عرصه ملک صادر می شود و برای تهیه این نقشه یو تی ام باید

به سراغ یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری بروید تا با استفاده از تجهیزات نقشه

برداری مانند دوربین در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک را برداشت کنند

و بعد از ترسیم و برداشت مختصات های یو تی ام و درج  مختصات های یو تی ام  در نقشه آن

را مهر و امضا می کنند و برای صدور سند برای عرصه ملک اقدام می شود اما این کار برای هر

واحد آپارتمان کفایت نمی کند  و باید مساحت هر واحد  به صورت جداگانه  محاسبه شود تا در

سند نیز قید شود و برای  این کار باید هر واحد  را به صورت جداگانه تفکیک کرد که برای این کار

نیز باید در هر واحد به صورت جداگانه متر کشی شود  و با توجه به اندازه ها ترسیم ملک انجام

شود و با به دست آمدن مساحت دقیق از هر واحد مراحل و روند اداری صدور سند برای هر واحد

طی شود تا سند تک برگ برای هر واحد مسکونی و تجاری به صورت جداگانه تهیه شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس برای تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان

مطلب پیشنهادی

تفکیک آپارتمان برای معاملات

تفکیک آپارتمان برای معاملات

تفکیک آپارتمان برای معاملات ملکی که مالک قصد خرید یک واحد آپارتمانی مسکونی یا تجاری …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام