رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / کاربرد نقشه یو تی ام ملک

کاربرد نقشه یو تی ام ملک

کاربرد نقشه یو تی ام ملک در زمینه امور اداری ملکی است که امروزه یکی

از مدارک اصلی برای هر ملکی است که باید برای انجام امور اداری ملک

حتما تهیه و مهر و امضا شود تا مراحل اداری مربوطه طی شود از طرفی

امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و پایه و اساس کار سند

است و به دلیل سیستمی شدن سند مالکیت باید حتما یک نقشه یو تی

ام از ملک تهیه و در سیستم کاداستر کشور ثبت شود تا برای قطعه زمین

مشخص شده یک سند مالکیت از نوع سند تک برگ صادر شود.

کاربرد نقشه یو تی ام ملک

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت ملک بر روی زمین را

مشخص کند و این کار از طریق سیستم مختصات یو تی ام تعریف شده

بر روی کره زمین انجام میشود که منظور این است که گوشه های ملک

با مختصات های یو تی ام مشخص می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری

در محل ملک مختصات های یو تی ام گوشه ها و شکستگی های ملک

برداشت می شود و بعد از آن با توجه به مختصات های برداشت شده

ترسیم نقشه ملک انجام می شود و مختصات یو تی ام گوشه های ملک

در نقشه نیز درج می شود و بعد از چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی

دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود تا دارای اعتبار شود و به

دست متقاضی می رسد تا برای امور اداری ملک اقدام کند.

این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند است و باید حتما تهیه

و مهر و امضا شود و در تشکیل پرونده برای صدور سند قرار گیرد تا برای

قطعه زمین مشخص شده از طریق نقشه یو تی ام یک سند تک برگ

صادر شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کاربرد نقشه یو تی ام ملک

نقشه یو تی ام

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام UTM در تهران

نقشه یو تی ام UTM در تهران

نقشه یو تی ام UTM در تهران که هدف از این نقشه تعیین موقعیت دقیق …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام