رادین مپ
خانه / کارشناس رسمی دادگستری / وظایف کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

وظایف کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

خدمات کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

وظایف کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری عبارت اند از :

-نقشه برداری و تهیه نقشه های ثبتی

-تفسیر عکس هوایی

-جانمایی پلاک ثبتی

-نقشه برداری ماده ۱۴۷

-اصلاح ابعاد سند

نقشه برداری علمی است که برای تعیین موقعیت عوارض بر  روی  زمین  در  سیستم  مختصات

Z،Y،X مورد استفاده قرار میگیرد ، علم نقشه برداری با استفاده از تصاویر و  عکس  های  هوایی

و ماهواره ای و برداشت عوارض کمک مهمی به رشته های مهندسی کرده است .

کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری با تهیه نقشه های ثبتی باعث کاهش دعاوی اختلافات

ثبتی شده است و نقشه های یو تی ام برای صدور اسنادتک برگی بسیار مورداستفاده قرارمیگیرد.

مهندس نقشه بردارباتهیه نقشه ملک و جانمایی در نقشه ۱/۲۰۰۰موقعیت دقیق زمین رامشخص

میکند که به آن عملیات جانمایی میگویند.

یکی دیگر از صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه برداری پیاده کردن محدوده املاک  و تعیین

حدود برروی نقشه های هوایی و مشخص کردن موقعیت آن روی عکس هوایی است.

تهیه نقشه یو تی ام UTM ، نقشه املاک و اراضی فاقد سند، ماده ۱۴۷ ، تعیین وضعیت

ثبتی اراضی، کاداستر توسط مهندس نقشه برداری دادگستری انجام میشود .

مطلب پیشنهادی

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام با نظارت کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام با نظارت …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام