هزینه نقشه یو تی ام ملک

هزینه نقشه یو تی ام ملک که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی به شمار

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می رود و این نقشه یو تی ام به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین

انجام میشود و این نقشه در صورتی در سازمان ها و ارگان های دولتی دارای اعتبار

است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

شده باشد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

هزینه نقشه یو تی ام ملک

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت یک ملک را بر روی کزه زمین

بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش می دهد و این نقشه یو تی ام یکی

از مدارکی است که امروزه از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار میرود

به طوری که برای صدور سند تک برگ برای یک ملک باید حتما نقشه یو تی ام از

ملک تهیه شود که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

مهر و امضا شده باشد.

برای تهیه این نقشه یو تی ام از ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در

محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت می شود و بعد از

آن ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصاتهای برداشت شده انجام می شود و در

نهایت نقشه ای از ملک بدست می آید که موقعیت ملک را بر روی زمین نمایش

می دهد و در نهایت این نقشه بعد از انجام کارتوگرافی چاپ و توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست

متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک در سازمان ثبت و یا شهرداری

اقدام کند تا ملک روند اداری خود را در این سازمان ها طی کند .

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

هزینه نقشه یو تی ام ملک

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.