هزینه تفسیر عکس هوایی

هزینه تفسیر عکس هوایی که به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه یا تعیین قدمت

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

یک بنا انجام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود بر

اساس نوع کار و نوع عکس های هوایی تعیین قیمت می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری 

هزینه تفسیر عکس هوایی

عکس های هوایی یا عکس های ماهواره ای  عکس هایی هستند که از ارتفاع از

سطح زمین گرفته  می شود که  این کار  توسط  شاتر هایی که  بر روی  هواپیما

بسته می شود و یا توسط  ماهواره ها گرفته  می شود که  در زمینه  فتوگرامتری

مورد بررسی قرار می گیرد و  امروزه از این عکس ها بیشتر در ارائه تامین دلیل به

دادگاه استفاده  می شود که برای  انجام این کار  باید زوج  عکس های هوایی به

همراه فایل اسکن شده عکس ها مربوط به  دهه های مورد نظر از منطقه مربوطه

در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح سا سازمان نقشه برداری کشور تهیه می

شود و بعد از آن ابتدا با استفاده از نرم افزار های تفسیر فایل اسکن شده  عکس

ها انجام می شود و بعد از بررسی  زوج عکس ها  با استفاده  از استرسکوپ یک

تامین دلیل قوی برای ارائه  به دادگاه توسط کارشناس رسمی  دادگستری نقشه

برداری تهیه می شود که دارای اعتبار باشد  در غیر این صورت تامین  دلیل نوشته

شده فاقد اعتبار است.

این زوج عکس ها در دهه های مختلف از سطح زمین گرفته شده است که با توجه

به درخواست متقاضی نامه ای برای سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح یا سازمان

نقشه برداری کشور با درج مختصات های یو تی ام از محدوده زده می شود و عکس

های هوایی تهیه می شود و تمامی امور تفسیر و ارائه تامین دلیل توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری به صورت کاملا دقیق انجام می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری 

هزینه تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس ماهواره ای

2

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.