نمونه نقشه یو تی ام برای ملک

نمونه نقشه یو تی ام برای ملک یک نقشه ای است که تمامی گوشه ها

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و شکستگی های ملک در آن دارای مختصات باشند  و  توسط  کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری دارای مهر قابل انجام است.

نمونه نقشه یو تی ام برای ملک

نقشه یو تی ام که از ملک تهیه شود نقشه ای است  که  در  آن گوشه

ها و شکستگی های ملک دارای مختصات باشند که این و این مختصات

از یک سیستم مختصات جهانی منشا می گیرد به نام سیستم مختصات

یو تی ام .

برای این منظور سیستم مختصاتی برای زمین تعریف شده است به نام

سیستم مختصات یو تی ام که رد این سیستم  هر نقطه  بر روی  زمین

دارای مختصات است و می توان از این مختصات ها برای مشخص کردن

موقعیت دقیق هر ملک بر روی زمین  استفاده  کرد  و  امروزه  بیشترین

کاربرد نقشه یو تی ام در همین ثبت موقعیت ملک بر روی  زمین  است

و توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود.

به این صورت که زمانی مالکی درخواست نقشه  یو تی ام  از  ملک  را

می دهد با بررسی مرزهای دقیق ملک و حضور در محل ملک  مختصات

گوشه ها و شکستگی های  ملک  را با  استفاده  از  تجهیزات  نقشه

برداری برداشت می کنند و بعد از آن با توجه به مختصات های برداشت

شده در محل ملک نقشه ملک را  ترسیم می کنند  و  مساحت  دقیق

در حد سانتی متر از ملک را به دست می آورند  و نقشه  یو تی ام  از

ملک را تهیه می کنند و در نهایت با مهر و امضای مربوط  به  کارشناس

رسمی دادگستری به دست مالک می رسانند.

امروزه از این نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت برای ملک بیشترین

استفاده می شود و با وجود مهر و امضا است که در ادارات دولتی دارای

اعتبار می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری 

نمونه نقشه یو تی ام برای ملک

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.