رادین مپ
خانه / تفسیر عکس های هوایی / نمونه تامین دلیل عکس هوایی

نمونه تامین دلیل عکس هوایی

نمونه تامین دلیل عکس هوایی که منظور گزارشی است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری از نتیجه تفسیر عکس هوایی نوشته می شود و از این تامین دلیل به منظور ارائه به دادگاه های

اختلافات ملکی استفاده میشود که حتما باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی مهر و امضا شده باشد.

نمونه تامین دلیل عکس هوایی

عکس های هوایی یکی از منابع معتبر در استفاده در دادگاه های اختلافات ملکی است زیرا این عکس

های هوایی تغییرات زمین را در هر  دوره عکس برداری ثبت می کنند و می توان از این عکس ها برای

اثبات ادعا در دادگاه استفاده کرد که وظیفه تفسیر عکس های هوایی بر عهده کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی است که در نهایت بعد از نتیجه گیری انجام شده تامین دلیل برای

ارائه به دادگاه تهیه و مهر و امضا می شود.

امروزه بحث های اختلافات ملکی در دادگاه ها اول بر سر تجاوز به حریم یک ملک و بهم ریختگی مرز

ها است و دوم بر سر سابقه احیای زمین است که در حال حاضر جزء اراضی ملی ثبت شده است

و باید برای این امور در ابتدا نسبت به سال مد نظر و موقعیت مد نظر عکس های هوایی از سازمان

نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح داده شود و با تهیه زوج عکس ها و بعد از

انجام تفسیر دقیق بر روی زوج عکس های اسکن شده و زوج عکسهای چاپ شده و ساختن مدل

سه بعدی از عکس ها نتیجه گیری نهایی انجام می شود و در نهایت با نتیجه انجام شده تامین

دلیل یا همان گزارش برای ارائه به دادگاه تهیه می شود و توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور

قضایی ملک اقدام کند.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تامین دلیل  تفسیر عکس هوایی

 

نمونه تامین دلیل عکس هوایی

مطلب پیشنهادی

تفسیر عکسهای هوایی برای دادگاه

تفسیر عکسهای هوایی برای دادگاه

تفسیر عکسهای هوایی برای دادگاه برای حل اختلافات ملکی که بین دو ملک و یا …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام