نقشه UTM ملک برای سند

نقشه UTM ملک برای سند تک برگ یکی از مدارک اصلی و مهم به شمار می رود که باید حتما

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

تهیه شود و این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

مهر و امضا شده باشد تا اعتبار لازم را برای انجام امور اداری ملک در ادارات ثبت داشته باشد و

برای تهیه این نقشه یو تی ام باید با توجه به مشخص بودن حدود ملک اقدام شود یا این که بر

اساس اسناد و مدارک موجود از ملک این کار انجام شود.

نقشه UTM ملک برای سند تک برگ

زمانی که برای اخذ سند تک برگ برای ملک و یا تعویض سندهای قدیمی به سندهای تک برگ

اقدام می شود باید یکسری مدارک تهیه تا تشکیل پرونده انجام شود و یکی از این مدارک نقشه

یو تی ام است که باید حتما تهیه و توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی مهر و امضا شده باشد تا اعتبار لازم را برای انجام امور اداری ملک داشته باشد و برای تهیه

نقشه یو تی ام در صورتی که موقعیت و حدود ملک مشخص باشد از تجهیزات نقشه برداری

استفاده می شود و در غیر این صورت باید بر اساس اسناد و مدارک موجود از ملک کار جانمایی

پلاک ثبتی ملک انجام شود.

در صورتیکه موقعیت ملک مشخص باشد باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک

مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود و با توجه به مختصات های برداشت

شده ترسیم نقشه ملک انجام شود و با توجه به نقشه ترسیم شده موقعیت دقیق قرار گیری

ملک بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام تعیین میشود و این نقشه با توجه

به فرمت مد نظر اداره ثبت تکمیل و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام

کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه UTM ملک برای سند

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.