نقشه utm سند ماده 147 – 148

نقشه utm سند ماده 147 – 148 که این سند به منظور تعیین تکلیف املاک فاقد سند بر روی کار آمد

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و بر اساس این سند مالکیت مالکیت اعیان تنها برای مالک ثبت میشود و این مالکیت تا زمانی اعتبار

دارد معارض یا مالک دیگری برای ملک وجود نداشته باشد که در صورت وجود معارض باید در دادگاه

مالکیت اثبات شود و در نهایت سند به نام مالک اصلی صادر شود و همان طور که نقشه یو تی ام

پایه و اساس کار سند تک برگ است باید برای سند تک برگ ماده 147 نیز نقشه یو تی ام تهیه

شود تا با ثبت این نقشه یو تی ام در سیستم کاداستر کشور سند مالکیت صادر شود.

نقشه utm سند ماده 147 – 148

سند ماده 147 -148 نیز یکی از انواع سند تک برگ است که در این سند تنها مالکیت اعیان از ملک

برای مالک ثبت میشود و این مالکیت تا زمانی است که مالک دیگری برای ملک وجود نداشته باشد

و در صورت وجود مالک باید اثبات مالکیت انجام شود و برای ان نوع از سند نیز باید نقشه یو تی ام

از ملک تهیه شود تا بر اساس تعیین موقعیت انجام شده بر روی کره زمین و ثبت آن در سیستم

کاداستر کشور سند تک برگ صادر می شود و برای نقشه یو تی ام این سند باید عرصه و اعیان

ملک در نقشه مشخص شود.

برای تهیه این نقشه یو تی ام از ملک باید در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک

با استفاده از تجهیزات به روز و دقیق نقشه برداری برداشت شود تا در ادامه با توجه به مختصاتهای

برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود و با توجه به این نقشه ترسیم شده موقعیت دقیق

ملک بر روی کره زمین و موقعیت قرار گیری اعیان در عرصه مشخص می شود و این نقشه با درج

مختصات های یو تی ام در نقشه و انجام کارتوگرافی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا می شود و این نقشه به همراه گواهی مختصات به دست

متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری و اخذ سند تک برگ ماده 147 اقدام شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام ماده 147

نقشه utm سند ماده 147 - 148

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.