رادین مپ
خانه / نقشه یو تی ام / نقشه utm سند ماده ۱۴۷ – ۱۴۸

نقشه utm سند ماده ۱۴۷ – ۱۴۸

نقشه utm سند ماده ۱۴۷ – ۱۴۸ که این سند به منظور تعیین تکلیف املاک فاقد سند بر روی کار آمد

و بر اساس این سند مالکیت مالکیت اعیان تنها برای مالک ثبت میشود و این مالکیت تا زمانی اعتبار

دارد معارض یا مالک دیگری برای ملک وجود نداشته باشد که در صورت وجود معارض باید در دادگاه

مالکیت اثبات شود و در نهایت سند به نام مالک اصلی صادر شود و همان طور که نقشه یو تی ام

پایه و اساس کار سند تک برگ است باید برای سند تک برگ ماده ۱۴۷ نیز نقشه یو تی ام تهیه

شود تا با ثبت این نقشه یو تی ام در سیستم کاداستر کشور سند مالکیت صادر شود.

نقشه utm سند ماده ۱۴۷ – ۱۴۸

سند ماده ۱۴۷ -۱۴۸ نیز یکی از انواع سند تک برگ است که در این سند تنها مالکیت اعیان از ملک

برای مالک ثبت میشود و این مالکیت تا زمانی است که مالک دیگری برای ملک وجود نداشته باشد

و در صورت وجود مالک باید اثبات مالکیت انجام شود و برای ان نوع از سند نیز باید نقشه یو تی ام

از ملک تهیه شود تا بر اساس تعیین موقعیت انجام شده بر روی کره زمین و ثبت آن در سیستم

کاداستر کشور سند تک برگ صادر می شود و برای نقشه یو تی ام این سند باید عرصه و اعیان

ملک در نقشه مشخص شود.

برای تهیه این نقشه یو تی ام از ملک باید در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک

با استفاده از تجهیزات به روز و دقیق نقشه برداری برداشت شود تا در ادامه با توجه به مختصاتهای

برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود و با توجه به این نقشه ترسیم شده موقعیت دقیق

ملک بر روی کره زمین و موقعیت قرار گیری اعیان در عرصه مشخص می شود و این نقشه با درج

مختصات های یو تی ام در نقشه و انجام کارتوگرافی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا می شود و این نقشه به همراه گواهی مختصات به دست

متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری و اخذ سند تک برگ ماده ۱۴۷ اقدام شود.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام ماده ۱۴۷

نقشه utm سند ماده 147 - 148

مطلب پیشنهادی

نقشه UTM مناطق 22 گانه

نقشه UTM مناطق ۲۲ گانه

نقشه UTM مناطق ۲۲ گانه تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام