نقشه utm سند زمین

نقشه utm سند زمین یا همان عرصه ملک نقشه ای است که موقعیت دقیق ملک

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

را بر روی کره زمین بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش می دهد و امروزه

برای اخذ سند تک برگ یکی از مدارک مهم به شمار می رود که باید حتما تهیه و

این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

مهر و امضا شده باشد تا اعتبار لازم را برای ارائه به ادارت ثبت یا ارگان های مرتبط

به ملک داشته باشد.

نقشه utm سند زمین

نقشه یو تی ام امروزه جزء مدارک مهم برای ملک و زمین است که موقعیت دقیق

ملک را بر روی کره زمین با رعایت دقیق حدود و مرز های ملک و با در نظر گرفتن

زوایای ملک تهیه می کند و این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار سند مالکیت از

نوع سند تک برگ به شمار میرود که باید حتما برای اخذ سند تک برگ برای ملک

نقشه یو تی ام از عرصه ( زمین ) ملک تهیه شود تا بر اساس این نقشه یو تی ام

تهیه و مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی برای اخذ سند تک برگ اقدام شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک باید در محل ملک مختصات یو تی ام گوشه

ها و شکستگیهای ملک برداشت شود تا با توجه به مختصات های یو تی ام برداشت

شده ترسیم نقشه ملک انجام شود تا با توجه به نقشه ترسیم شده بر اساس سیستم

مختصات یو تی ام موقعیت ملک بر روی کره زمین مشخص شود و با تعیین موقعیت

ملک و ثبت آن در سیستم کاداستر کشور سند تک برگ برای موقعیت مشخص شده

به نام مالک صادر شود و با این کار تمامی اطلاعات فنی ملک مشخص و از مشکلات

و اختلافاتی که بر سر سند های قدیمی وجود داش جلوگیری می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه utm سند زمین

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.