نقشه UTM دو خطی

نقشه UTM دو خطی منظور نقشه ای است که برای اخذ جواز ساخت از طرف شهرداری

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

درخواست می شود و این نقشه به منظور تطبیق وضع موجود ملک با سند تهیه می شود

تا در صورت نیاز ملک رها سازی شود تا بعد از انجام ساخت و ساز دچار مشکل نشود که

تهیه و مهر و امضا این نقشه یکی از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی است.

نقشه UTM دو خطی

نقشه دو خطی منظور نقشه ای است که برای تطبیق وضع موجود ملک با سند تهیه می

شود و برای انجام اندازه های وضع موجود از تهیه نقشه یو تی ام استفاده می شود که با

استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات های گوشه ها و شکستگی های

ملک برداشت میشود و بعد از انجام برداشت مختصات ترسیم نقشه با توجه به مختصات

های برداشت شده انجام و این نقشه تعیین کننده موقعیت و مرزهای وضع موجود ملک

است که در ادامه با رنگ دیگر ابعاد مندرج در سند بر روی نقشه وضع موجود ترسیم می

شود تا درصورت مغایرت در ابعاد و اندازه های وضع موجد و سند مشخص شود و در نهایت

با چاپ این نقشه و مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی

به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک در شهرداری اقدام کند و شهر

داری منطقه در صورت نیاز دستور به انجام رها سازی برای ملک می دهد.

این نقشه دو خطی یکی از فرمت های مد نظر برای نقشه یو تی ام است که مد نظر

شهرداری است و از آن جا که امروزه نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای

انجام امور اداری است باید توجه داشت که اولا فرمت و دقت نقشه با فرمت و دقت

مد نظر شهرداری همخوانی داشته باشد و دوم این که توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شود که این مهر و امضا به منزله اعتبار

نقشه است.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه UTM دو خطی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.