نقشه UTM تحدید حدود ثبتی

نقشه UTM تحدید حدود ثبتی ملک به منظور تعیین حدود اربعه و همسایگی های ملک انجام

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

میشود که به منظور ثبت حدود اربعه از طریق نقشه برداری و تهیه نقشه و حضور کارشناسان

در محل به همراه حضور مالک و یا متقاضیان است که به این امر تحدید حدود ثبتی می گویند .

نقشه UTM تحدید حدود ثبتی

تحدید حدود ثبتی درخواستی است که از طرف سازمان ثبت انجام می شود و مالک برای

ثبت حدود اربعه خود نسبت به تهیه نقشه یو تی ام از ملک و حضور کارشناس و همسایگان

چهارگانه ملک در محل انجام میشود و برای اینکار با توجه به تهیه نقشه یو تی ام و تعیین

مرزهای دقیق ملک نسبت به تعیین حدود اربعه ملک که در سند نیز قید شده است اقدام

می شود.

برای انجام این کار با انتشار جند نوبت آگهی از طرف ثبت و مالک و تعیین روز مقرر شده

برای حضور مالک و مالکین همسایگی های چهارگانه ملک توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبی انجام می شود.

در این حالت اگر مالک در روز مقرر شده حضور نداشته باشد تحدید حدود ثبتی انجام می

شود.

در حالت دیگر اگر مالک حضور داشته باشد اما مالکین همسایگیهای ملک حضور نداشته

باشند تحدید حدود ثبتی انجام نمی شود و به روز دیگری موکول می شود.

در روز آخر اگر مجددا مالک و همسایگی ها حضور نداشته باشند تحدید حدود مجددا انجام

نمی شود و حق الزحمه تحدید حدود دو برابر می شود.

در این حالت ممکن است همسایگی های ملک زمین های تحت تصرف دولت باسند که

در این صورت نماینده از طرف شهرداری تعیین و بر سر ملک حاضر شود و امکان دارد که

مرزها و مالکیت های اطراف ملک تغییر کرده باشد که در این صورت مالک باید نسبت به

درخواست اصلاح حدود در شهرداری اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تحدید حدود ثبتی  تهیه نقشه UTM

نقشه UTM تحدید حدود ثبتی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.