نقشه یو تی ام (UTM) سندی

نقشه یو تی ام UTM ثبتی سندی

نقشه یو تی ام (UTM) سندی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین است. که این نقشه یو تی ام پایه و کار سند از نوع سند تک برگ قرار گرفته است. که این نقشه یو تی ام موقعیت و حدود ملک و همچنین اطلاعات فنی ملک مانند مساحت دقیق در حد سانتی متر را با در نظر گرفتن زوایای ملک تعیین می کند. و این نقشه یو تی ام بعد از تهیه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین نمایش می دهد و این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ که یک سند سیستمی است قرار گرفته است و برای اخذ این سند برای ملک باید نقشه یو تی ام از عرصه ملک تهیه شود و این نقشه با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد

برای تهیه نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری یا جی پی اس دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه برداشت مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک انجام میشود و این نقشه بعد از ترسیم و نهایی شدن موقعیت دقیق ملک را با رعایت حدود ملک بر روی کره زمین نمایش می دهد و همچنین با در نظر گرفتن زوایای ملک مساحت دقیق در حد سانتی متر از ملک را تعیین می کند که با ثبت این نقشه در سیستم کاداستر کشور به نام مالک سند تک برگ صادر می شود.

منظور از امور ثبتی چیست؟

امور ثبتی سندی ملک امروزه بر اساس سیستم انجام می گیرد. که بر این اساس اطلاعات فنی و حقوقی ملک در سیستم کاداستر کشور ثبت می شود. تا با توجه به ثبت این اطلاعات و انجام امور فنی دقیق از مشکلات و اختلافاتی که بر سر سند های قدیمی وجود دارد، جلوگیری شود. برای همین منظور باید برای اطلاعات فنی ملک از نقشه یو تی ام استفاده شود. تا با توجه به انجام نقشه برداری دقیق از ملک اطلاعات فنی ملک حاصل شود.

این نقشه یو تی ام بر اساس حدود و موقعیت ملک تهیه می شود. که با در نظر گرفتن زوایای ملک مساحت دقیق از ملک نیز حاصل می شود. و برای همین می توان از مشکل گمشدن ملک و همچنین عدم تطبیق مساحت واقعی ملک با مساحت سند که در سندهای قدیمی وجود داشت جلوگیری کرد. از طرفی برای تهیه نقشه یو تی ام ملک نیاز به مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است. زیرا نقشه های یو تی ام تهیه شده تنها با مهر و امضا این کارشناس است که اعتبار می یابد.

انواع سند مالکیت

سندهای مالکیت از زمان های قدیم تا به حال از مدارک مهم برای هر ملک به شمار میرود. که تثبیت نالکیت هر ملم با توجه به این اسناد مالکیت است. و برای هر قطعه زمین دارای مالک حقیقی یک سند صادر می شود. این سند در قدیم به صورت دفترچه ای منگوله دار و بنچاق و در حال حاضر به صورت تک برگ است. که سند رسمی کشور نیز این سند تک برگ است. که یک سند سیستمی به شمار می رود. در ادامه به انواع سند های مالکیت از قدیم تا به حال و روش تهیه سند تک برگ پرداخته می شود.

انواع سند مالکیت

سندها از لحاظ مالکیت به دو دسته تقسیم می شوند:

 • سند ملکی مشاع

ملک مشاع متعلق به چند نفر می باشد که در مالکیت باهم شریک هستند. در این نوع از سند زمین مادر دارای یک سند رسمی است. که یک پلاک ثبتی و حدود اربعه برای این زمین تعریف شده است. اما در واقع زمین به قطعات کوچکتر تقسیم شده است. که هر نفقر مالکی قسمتی از زمین است. و برای این املاک سند مشاعی صادر می شود.

 • سند ملکی شش دانگ

سند یک ملک که متعلق به یک شخص میباشد. را سند شش دانگ می گویند. که یک سند معتبر بین اسناد به حساب می آید. در این سند ملک با بک پلاک ثبتی به نام تنها یک نفر صادر می شود.

انواع سند تک برگ

 • سند ملکی تک برگ

سند تک برگ دارای یک برگ می باشد. که نسبت به سند های دفتر چه ای که چند برگ دارد. جدید تر است. و به عنوان سند رسمی ملک شناخته می شود. این سند یک سند سیستمی است. که بر اساس آن تمام اطلاعات ملک در سیستم کاداستر کشور ثبت می شود.

 • سند اعیان

این نوع سند بیشتر برای آپارتمان ها ثبت می شود. و سند عرصه مربوط به زمینی است. که آپارتمان در آن بنا می شود. و سند اعیان مربوط به سند ملکی واحد های آپارتمان است. در این سند های برای هر قطعه آپارتمان نیاز به مساحت واحد آپارتمانی است.

انواع سند قدیمی

 • سند ملکی منگوله دار

سندی که با یک نخ و یک تکه سرب توسط اداره ثبت اسناد پلمپ شده است. را سند منگوله دار می گویند. این سند در زمان اصلاحات اراضی و با تقسیم زمین های اربابی به قطعات کوچکتر بر روی کار آمد. که برای هر قطعه زمین یک سند با پلاک ثبتی صادر شد.

 • سند ملکی بنچاق

در گذشته مردم سند یا توافق های بین خودشان را در غالب قراردادهایی تنظیم می کردند .و سپس این قرارداد ها توسط علما و افراد سرشناس به مهر و امضاء می رسید. و به این نوع سند ها اسناد بنچاق گفته می شود. بنچاق ها در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت قانونی ندارد. و تنها بین طرفین معامله منعقد می شود.

 • سند ملکی وکالتی

سندی که برای یک شخص به عنوان وکیل فروشنده اصلی تنظیم شده باشد. و به دلایل مختلف مانند بیماری ،فوت و… ممکن است. یک یا چند نفر از یک نفر وکالت داشته باشند.

 • سند ملکی رهنی

سندی که برای گرفتن وام  مسکن و…در رهن بانک قرار می گیرد. را سند ملکی رهنی میگویند.

نحوه تبدیل سند قدیمی منگوله دار به سند تک برگ

امروزه برای انجام امور اداری یا استفاده از سند تنها سند تک برگ را به صورت رسمی می شناسند. برای همین مالکینی که اسناد ملکی آن ها به صورت قدیمی است. باید برای تبدیل به سند تک برگ اقدام کنند. برای همین باید مراحل ذیل طی شود:

 • مراجعه به اداره ثبت اسناد کشور
 • تکمیل کردن فرم درخواست برای گرفتن سند تک برگ
 • پرداخت بدهی های شهرداری و تسویه حساب عوارض ملک
 • دریافت گواهی پایان کار از شهرداری (در صورت وجود بنا)
 • ارائه سند منگوله دار (در صورت نداشتن سند، باید برای دریافت سند المثنی اقدام کنید. سپس تبدیل سند کنید.)
 • پرداخت هزینه های مربوطه
 • دادن مدارک مورد نیاز ( مدارک هویتی ، نقشه UTM یو تی ام و سند قدیمی ملک)
 • مراجعه به باجه پست برای اخذ سند تک برگ صادر شده در زمان تعیین شده

انواع سند-مراحل ثبت ملک

نحوه تهیه مدارک فنی اخذ سند تک برگ

یکی از مدارک مهم برای اخذ سند تک برگ برای ملک نقشه UTM یو تی ام است. که برای تهیه این نقشه یو تی ام باید باید نقشه برداری دقیق از ملک انجام شود. تا بتوان اطلاعات فنی ملک مثل موقعیت ملک، مساحت دقیق ملک و حدود و مرزهای ملک بر روی زمین را تعیین کرد.

برای همین باید با توجه به مشخص بودن حدود و موقعیت ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات حدود و مرزهای ملک برداشت شود. تا با توجه به اطلاعات برداشت شده ترسیم نقشه ملک انجام شود. این نقشه موقعیت دقیق قرارگیری ملک را بر روی کره زمین با رعایت حدود ملک نمایش می دهد. علاوه بر این با توجه به برداشت زوایای ملک مساحت دقیق در حد سانتی متر از عرصه ملک نیز حاصل می شود.

تعریف سند از نظر قانون

سندی که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. و بر اساس این سند مالکیت محدوده تحت تصرف فرد از لحاظ حقوقی و فنی مشخص گردد. و با ثبت در ادارات ثبت و سیستم های کاداستر کشور از به وجود آمدن اختلافات ملکی جلوگیری شود.

انواع سند مالکی

 • سندی که در دفاتر و اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
 • اسنادی مانند شناسنامه
 • سند عادی:هرگاه سندی تنظیم شود که در آن ترتیبات مقرره قانونی رعایت نشده باشد یک سند عادی است.

مدارک لازم برای تبدیل سند قدیمی ملک به سند تک برگ

 • اصل سند مالکیت
 • نقشه یو تی ام
 • کپی بنچاق
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • آدرس و کدپستی ملک
 • کپی خلاصه معامله
 • فرم مخصوص که دفترخانه به خریدار می دهد. تا موارد مورد نظر را تکمیل نماید.
 • آدرس و کدپستی مالک
 • اصل یا کپی برابر با اصل گواهی انحصار وراثت (برای اسناد ورثه ای)
 • اصل یا کپی برابر با اصل گواهی واریز مالیات بر ارث (برای اسناد ورثه ای)

عملیات املاک

هدف قانون ثبت حفظ مالکیت و رعایت حقوق مالکین ثبت املاک می باشد. تا از تجاوز و تعدی دیگران حفظ شود. و امنیت مالکیت مالکین تامین شود.

 • روش قبول درخواست ثبت
 • انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن
 • صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک
 • ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده
 • صدور اسناد مالکیت المثنی
 • تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد
 • تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند
 • افراز املاك
 • تفكيك املاك
 • تهيه پاسخ استعلام املاك جاري
 • بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار
 • بازداشت املاك جاري(ثبت نشده) از مراجع صلاحيت دار
 • رفع بازداشت املاك بازداشت شده
 • صدور اسناد مالكيت اعياني
 • اجراي ماده 45 آئيننامه قانون ثبت
 • اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه
 • ضميمه نمودن دفترچه انتقالات
 • اصلاح حد به كوچه
 • اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت می باشند.
 • ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائي
 • صدور سند مالكيت بنام وراث

سند تک برگ ملکی چیست؟

سند تک برگ ملکی چیست؟ و روند صدور این نوع از سند چگونه است؟ را در ادامه به طور کامل توضیح می دهیم. زیرا این نوع از سند یک نوع از سند به روز شده است. که برای ملک صادر می شود. و روند کاری آن با سند های منگوله دار متفاوت است. سند تک برگ نوع به روز شده سند ملکی است که برای حل اختلافات و مشکللاتی که بر سر سند منگوله دار بود بر روی کار آمد. و این سند از نوع سند پیشرفت کرده است. که یک نوع سند سیستمی به شمار می رود. و پایه و اساس کار این نوع از سند بر پایه ثبت های سیستمی است.

در سند تک برگ اطلاعاتی از جمله موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و اطلاعات مالک در سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت می شود. و بعد از آن تنها یک سند مالکیت برای تنها یک مالک به طور شش دانگ صادر می شود. که برای ثبت موقعیت دقیق ملک بر روی زمین از نقشه یو تی ام استفاده می شود. و باید این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه و مهر و امضا شود. تا برای صدور سند تک برگ برای ملک دارای اعتبار باشد. و اصلی ترین مدارک برای سند است.

اسناد مالکیت تک برگ

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور نظم بخشیدن به اسناد و تعیین موقعیت مکانی  املاک و منضم اسناد مالکیت به نقشه ملک با توجه به دستورالعمل شماره 44839/89 نحوه صدور اسناد مالکیت جدید را ابلاغ کرده است. اسناد تک برگ جایگزین اسناد مالکیت دفترچه ای بر اساس یک سیستم با رعایت قوانین و مقررات حقوق ملک است. که اعداد و ارقام ملک با بارکد 18 رقمی به سیستم رایانه ای بانک اطلاعات املاک متصل می شود. و موقعیت جغرافیایی ملک را تثبیت می کند. تعیین موقعیت مکانی ملک بر اساس مختصات رئوس ملک است. که از تداخل ، تجاوز و کسری مساحت جلوگیری می کند. با توجه به این اسناد از جعل و تغییر ابعاد با توجه به ثبت نقشه در سند جلوگیری می شود. و ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات املاک را بالا برده است.

روش تهیه سند تک برگ

برای ثبت مالکیت باید سند مالکیت برای ملک صادر شود. که این سند مالکیت امروزه به شکل سند تک برگ ارائه می شود. و این سند یک سند سیستمی است. به این معنا که تمامی مربوط به ملک و مالک باید در سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک هر منطقه و شهر ثبت شود. که برای انجام این کار باید ابتدا موقعیت  دقیق ملک روی زمین مشخص شود. و این کار  از طریق نقشه های یو تی ام  و جانمایی  ملک  انجام می شود. و برای تهیه نقشه یو تی ام از ملک باید به یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کنید.

تا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه های ملک را برداشت کنند. و با ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصات های برداشت شده در محل ملک نقشه یو تی ام از ملک را تهیه کنند. و باید توجه داشت که برای استفاده نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک باید حتما نقشه دارای مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری باشد. تا دارای اعتبار شود و بتوان در ادارات دولتی و ثبت ملک از این نقشه یو تی ام استفاده کرد .

زمانی که مالک درخواست سند تک برگ برای ملک را می دهد. باید تشکیل پرونده نیز بدهد. و برای این تشکیل پرونده باید یکسری مدارک مبنی برر مالکیت و اطلاعات شخصی مالک و همچنین یک نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک را در پرونده قرار دهد. تا سند تک برگ در دفترخانه اسناد رسمی صادر شود. در این سند برگ نیز در قسمت پایین نقشه ای شماتیک از موقعیت ملک و نقشه ملک با مختصات های یو تی ام موجود نمایش داده شده است.

نحوه گرفتن سند تک برگی

کاداستر

کاداستر سیستم کامل و جامع در زمین ملک و اراضی است. که بر اساس آن هر قطعه زمین در سیستم کاداستر کشور به همراه اطلاعات فنی و حقوقی ثبت می‌گردد. امروزه از این سیستم برای امور ثبتی سندی ملک نیز استفاده می‌شود. ثبت مالکیت محدوده زمین مانند املاک، محدوده جغرافیایی، طبیعی و…به همراه مشخصات حقوقی این نوع محدوده‌ها  به دو بخش تقسیم می‌شود.

تعریف کاداستر ملکی از نظر فدراسیون بین‌المللی نقشه برداری (FIG)

سیستم تنظیم شده وضعیت اموال ملکی (غیر منقول) یک منطقه را  به‌طوری‌که تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعیت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصیات ملک معین شده باشد. این اطلاعات با انجام نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام انجام می‌گیرد. که از جمله مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می‌رود.

انواع کاداستر

 1. کاداستر ملکی
 • شهری
 • زراعی
 1. کاداستر عمومی
 • مالی
 • آبی
 • سیاسی
 • جامع

اجزاء کاداستر

 • قسمت فنی (نقشه برداری)

تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس یک منطقه برای تقسیم بندی به قطعات مختلف با خطوط مشخص که با نقشه برداری و فتوگرامتری انجام می‌شود.

 • قسمت توصیفی

پرونده‌های ثبتی که مقررات مربوط به حقوق اسناد و نکات مربوط به قطعات به صورت تصویری بر روی نقشه را شامل می‌شود.

نحوه ثبت ملک در سیستم کاداستر کشور

امروزه از این سیستم کاداستر برای ثبت ملک و سروسامان دادن به مالکیت املاک نیز استفاده می‌شود. که برای همین امر سند به روز برای ملک تعیین شده است. این سند مالکیت یک سند سیستمی است. که بر اساس آن تمام اطلاعات ملک در سیستم کاداستر کشور ثبت می‌شود. این اطلاعات شامل اطلاعات حقوقی ملک مثل اطلاعات مالک یا مالکین و اطلاعات حقوقی و ثبتی ملک شامل پلاک ثبتی است. و اطلاعات فنی ملک که شامل تعیین موقعیت ملک و تعیین حدود آن و همچنین تعیین مساحت دقیق ملک است. که با انجام نقشه برداری از ملک انجام می‌گیرد.

نحوه نقشه برداری کاداستر

در سیستم کاداستر یک سیستم مختصات جهانی تعریف شده است. که بر اساس آن هر نقطه بر روی زمین دارای یک مختصات جداگانه می‌باشد. از این سیستم مختصات در زمینه امور ثبتی ملک نیز استفاده می‌شود. که با انجام نقشه برداری از ملک می‌توان موقعیت ملک را بر روی زمین به صورت سیستمی تعیین کرد. و همچنین می‌توان از این طریق اطلاعات فنی ملک مثل موقعیت و مساحت ملک را تعیین کرد.

برای انجام نقشه برداری از ملک و تهیه نقشه UTM یو تی ام برای املاکی که موقعیت مشخصی از ملک دارند. باید با انجام نقشه برداری از ملک با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مانند دوربین‌های توتال استیشن لایکا و جی‌پی‌اس های دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه نقاط مرزهای ملک را برداشت کرد. تا با توجه به اطلاعات برداشت شده ترسیم نقشه ملک در سیستم نرم افزاری اتوکد انجام شود. این نقشه در نهایت در سیستم مختصات UTM یو تی ام موقعیت ملک را بر روی کره زمین نمایش می‌دهد.

اما یکی دیگر از روش‌های تهیه نقشه یو تی ام انجام جانمایی پلاک ثبتی سند است. که در صورت عدم تشخیص دقیق موقعیت ملک و مرزهای آن انجام می‌شود. برای همین باید با توجه به سند و پلاک ثبتی نقشه ثبتی ملک تهیه شود. تا با توجه به جانمایی نقشه ثبتی در سیستم مختصات UTM یو تی ام موقعیت ملک تعیین شود. انجام این امور باید توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام گرد. تا نقشه‌های حاصل با مهر و امضا این کارشناس مورد تأیید اداره ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

هزینه تهیه نقشه کاداستر

تهیه نقشه کاداستر شامل هزینه‌ای است. که باید در ازای انجام آن پرداخت شود. این هزینه سالانه طبق تعرفه‌ای که از طرف سازمان نقشه برداری کشور تعیین می‌شود. انجام گیرد. اما برای اطلاع دقیق از قیمت تهیه نقشه یو تی ام (کاداستر) با کارشناسان رسمی دادگستری مجموعه ما تماس حاصل فرمایید. تا با توجه به مساحت ملک و نحوه انجام نقشه برداری کاداستر تعیین هزینه انجام گیرد.

تصحیح سند مالکیت

تصحیح سند مالکیت این معنا را دارد. که بین ابعاد و مساحت وضع موجود با مشخصات سند مالکیت مغایرت وجود دارد. و نیاز است. وضعیت ملک برای رسیدن به صحت لازم بررسی شود. روش کار به این طریق می باشد. که بایستی مالک توسط مهندس نقشه بردار یک نقشه از ملک با دوربین نقشه برداری تهیه کند. و بعد از مراحل تکمیلی تهیه نقشه آن را با مشخصات ابعاد و مساحت در سند مالکیت مقایسه کند.

نقشه ای که توسط مهندس نقشه بردار تهیه می شود. را نقشه وضع موجود می نامند. با توجه به مقایسه نقشه وضع موجود و مشخصات سند در صورتی که مغایرت وجود داشته باشد. بایستی توسط مهندس نقشه بردار نقشه تطبیق وضع موجود با مشخصات سند مالکیت تهیه شود. و مالک آن را به نهاد مربوط ارائه دهد. بعد از بررسی توسط نهاد مربوط دستور تصحیح سند صادر می شود. معمولا این نوع نقشه ها توسط شهرداری برای صدور جواز ساخت از مالک ملک طلب می شود.

سند تک برگ چیست؟

سند تک برگ سند به روز برای ملک به شمار می رود. که به صورت سیستمی است. و بر اساس این سند مالکیت تمام اطلاعات فنی و حقوقی ملک در سیستم کاداستر کشور ثبت می گردد. که اطلاعات فنی ملک با استفاده از تجهیزات دقیق و انجام نقشه برداری حاصل می گردد.

در این سند مالکیت مساحت ملک با در نظر گفتن تمام زویایا ان تعیین می گردد. که حاصل کار نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام است. اما در صورتی که برداشت به صورت دقیق انجام نگیرد. امکان خطا و اشتباه برای ملک وجود دارد. و در صورتی که مالک متوجه این اشتباه شود. می تواند برای تصحیح سند مالکیت تک برگ خود اقدام کند. تا مساحت دقیق در سند درج گردد.

در چه مواردی نیاز به اصلاح سند مالکیت است؟

 • عدم تطابق سند با قوانین ثبتی و قانون مدنی
 • صدور سند مالکیت معارض
 • صدور اشتباهی سند مالکیت
 • ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سودجو

تصحیح سند مالکیت

زمانی که نیاز به باطل کردن سند تک برگ و صدور سند تک برگ جدید باشد. از دو طریق انجام می شود.

 1. ابطال سند با حکم دادگاه
 2. ابطال سند بدون نیاز به حکم دادگاه

زمانی ابطال سند و صدور سند تک برگ اصلاحی بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می گیرد که:

 • ابطال سند مالکیت به حکم قانون

زمانی که هدف از ابطال سند تقسیم اراضی مربوط به اراضی کشاورزی باشد. یا اینکه از لحاظ عمومی نیاز به ابطال سند باشد. به طور مثال برای حفظ جنگل ها و مراتع و رودخانه ها که وظیفه حفظ و نگهداری این زمین ها بر عهده سازمان منابع ملی است. و در حالت سوم از لحاظ شرعی نیاز به انجام این کار باشد. که منظور برای اراضی موقوفه است.

 • ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت

زمانی که زمین مد نظر معارض داشته باشد. و فردی ادعای مالکیت زمین را داشته باشد. و ادله و مدارک و اسناد نیز برای ارائه موجود باشد. اداره ثبت ابلاغیه برای مالک فعلی ارسال می کند. و اگر در مدت زمانی 2 ماه مالک مدارک مروبط به ملک را ارائه ندهد. اداره ثبت بدون نیاز به حکم دادگاه سند مالکیت را باطل می کند.

 • معامله نسبت به ملک با مساحت معین

هرگاه ملک یا زمین با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد. و پس از آن معلوم شود ملک دارای اضافه بنا است، در اینجا خریدار یا ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه‌های قانونی را به صندوق ثبت واریز کرده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح کند که آنچه مشخص و محرز است، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می‌کند.

 • ابطال یا اصلاح سند در هیئت نظارت

در موارد ذکرشده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که:

 1. اگر در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد
  ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد
  ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد
  اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود

ابطال یا اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه

اگر ملکی بر خلاف قوانین ثبتی به ثبت رسیده باشد. باید بر اساس حکم دادگاه ابطال سند انجام گیرد. که در این صورت مالک می تواند به دادگاه مراجع کند. و دادخواست ابطال سند و صدور سند جدید را درخواست کند. که در ادامه به موارد ان اشاره می شود:

 • هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد
 • سندی که مخل حقوق دیگران باشد

 • اشتباه در عملیات تفکیک

ماده 147 ثبت

ماده 147- برای تعیین وضع ثبتی ساختمان هایی که تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی احداث شده است. که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست. و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی  کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است. و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده است. به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست. که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تأئید وقوع معامله مراتب راجهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید. و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد .

نقشه یو تی ام (UTM) سندی

انواع سند تک برگ

سند تک برگ ، سند به روز ملک به شمار می رود. که سند رسمی ملک نیز به شناخته می شود. این نوع از سند به منظور سازمان دادن به املاک نیز مورد توجه واقع شده است. و تمامی املاک را در سیستم کاداستر ثبت می کند. که دارای انواع مختلفی نیز می باشد:

 • سند تک برگ شش دانگ

زمانی که ملک به طور کامل به نام یک نفر باشد. و یک سند رسمی برای ملک صادر شده باشد. در اصل گفته می شود. که ملک به صورت شش دانگ می باشد. و برای این نوع از ملک باید سند تک برگ شش دانگ صادر شود.

برای اخذ سند تک برگ شش دانگ باید مدارک ملک اعم از نقشه یو تی ام تهیه شود. تا سند قدیمی ملک به سند تک برگ تبدیل شود. و این نوع از سند تک برگ که کل ملک به نام یک نفر صادر می شود را سند تک برگ شش دانگ می گویند.

 • سند تک برگ مشاعی

املاک مشاعی دارای چند مالک هستند. که به صورت شراکتی برای ملک سند صار می شود. و بر اساس همین موضوع زمین اصلی که دارای سند مادر و یک پلاک ثبتی است. به قطعات کوچکتر تقسیم می شود. و هر قطعه مفروز و مجزی جداگانه تعلق می گیرد. و هر قسمت دارای سند مشاعی می شود.

 • سند تک برگ ماده 147

این نوع از سند تک برگ نیز بر وری کار آمده است. تا املاک فاقد سند و دارای بنچاق نیز سر و سامان پیدا کنند. و بر اساس این سند املاکی که به صورت بنچاق معامله می شوند. و سند ملک در دسترس نیست. برای تعیین مالکیت خود در سیستم کاداستر کشور برای ملک خود درخواست سند تک برگ ماده 147 می دهند. که بر اساس این سند مالک دارای سند ماده 147 تا زمانی می تواند مالکیت ملک را داشته باشد. که معارض دیگری برای ملک پیدا نشود.

در صورتی که مالکی پیدا شود. و ادعای مالکیت داشته باشد. باید اسناد و مدارک مبنی بر مالکیت خود را ارائه دهد. و با اثبات این موضوع مالک دارای سند ماده 147 بدون هیچ گونه ادعایی باید ملک را به صاحب اصلی بازگرداند.

جانمایی ملک در سیستم UTM

جانمایی ملک در سیستم UTM منظور تعیین موقعیت و مرزهای املاک گمشده و یا بررسی و تغییر مرزهای ملک است. که در نهایت بر اساس مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین نمایش داده می شود. و در نهایت به تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود. که بر اساس این نقشه مرزها و موقعیت دقیق ملک مشخص شده است. و این نقشه در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا می شود. این کار با توجه به اطلاعات سند مانند پلاک ثبتی و حدود اربعه انجام می شود.

منظور از جانمایی ملک تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره زمین به همراه رعایت دقیق مرزهای یک ملک است. که برای انجام باید در ابتدا با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند های  مالکیت کار استعلام نقشه ثبتی و مدارک ملک انجام شود. در ادامه با تهیه این نقشه موقعیت ملک تعیین و با توجه به حدود اربعه درج شده در سند مرزهای ملک تشکیل و با توجه به مختصات یو تی ام بر روی کره زمین نمایش داده می شود. در نهایت یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود. که گوشه های ملک دارای مختصات یو تی ام است. و در نقشه نیز درج شده است. این نقشه به همراه اطلاعات تکمیلی چاپ می شود. در نهایت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا شود.

اما در حالتی دیگر وجود دارد. که مالک از موقعیت دقیق یک ملک اطلاع دارد. اما مرزهای ملک از لحاظ موقعیت دقیق نیاز به بررسی و یا بر اساس طرح های شهرداری نیاز به تغییر دارد. که در این حالت نیز با توجه به اسناد و مدارک و نقشه های موجود کار جانمایی ملک انجام می شود.

تعیین آدرس از روی سند

تعیین آدرس از روی سند که با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند های قدیمی و یا بنچاق و … انجام می شود. و با تعیین موقعیت ملک نقشه یو تی ام از ملک نیز تهیه می شود. که موقعیت ملک را بر اساس سیستم مختصات یو تی ام نمایش می دهد. و این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. و متقاضی می تواند با این نقشه یو تی ام مهر و امضا شده برای صدور سند تک برگ اقدام کند. تا ملک دچار مشکلاتی همچون تجاوز به مرز ها و گمشدن موقعیت ملک نشود.

آدرس ملک در اسناد قدیمی مشخص نیست. و تنها پلاک ثبتی ملک است. که میتواند در تعیین آدرس ملک کمک کند. که امروزه به دلیل بهم ریختگی پلاکهای ثبتی دسترسی به آدرس ملک کار راحتی نیست. و نیاز به نقشه ثبتی دارد. تا با تبدیل این نقشه به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک نیز تعیین می شود. و میتوان به آدرس دقیق ملک نیز دسترسی پیدا کرد. که در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام از ملک موقعیت ملک بر روی کره زمین با توجه به سیستم مختصات یو تی ام تعیین می شود.

در نهایت این نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود. این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای صدور سند تک برگ است و متقاضی میتواند با استفاده از این نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگ برای ملک خود اقدام کند. بعد از آن نسبت به میخ کوبی و دیوارکشی زمین یا ملک خود اقدام کرد.

جانمایی ملک و تهیه سند

جانمایی ملک و تهیه سند که منظور از سند همان سند تک برگ است. که امروزه برای ملک صادر می شود. و برای صدور این سند برای یک ملک باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود. که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد. و در این بین مالک سندی از ملک را در اختیار دارد. که از آدرس دقیق آن مطلع نیست. و برای این امر باید با توجه به اسناد و مدارک قدیمی که از ملک وجود دارد. موقعیت ملک را پیدا کرده و مرزهای ملک را تعیین کنند. و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود.

رادین مپ

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش سی و هفتم، پلاک 163، واحد6
تهران, تهران
ایران
تلفن: +989129277534
تلفن دوم: +982166398316
فکس: 02188857248
ایمیل: radinmapiran@gmail.com
شنبه09:00 - 18:00
یک شنبه09:00 - 18:00
دوشنبه09:00 - 18:00
سه شنبه09:00 - 18:00
چهار شنبه09:00 - 18:00
پنج شنبه09:00 - 13:00
جمعهبسته است

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 5 / 5. میزان امتیاز: 1

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

دیدگاه ها غیر فعالند