نقشه یو تی ام کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس دادگستری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

کره زمین انجام می شود و امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به

شمار میرود و برای اخذ سند تک برگ برای یک ملک و یا انجام امور اداری در شهر

داری باید حتما یک نقشه یو تی ام مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شود تا روند اداری ملک طی شود.

نقشه یو تی ام کارشناس دادگستری

نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی به شمار میرود زیرا

این نقشه یو تی ام موقعیت ملک را بر روی کره زمین نمایش میدهد و به دلیل

سیستمی شدن روند اداری سازمان ها باید حتما نقشه یو تی ام از ملک تهیه

شود که با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد و هم این که

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا

شده باشد تا دارای اعتبار شود و روند اداری ملک در سازمان ها و ارگان های

دولتی طی شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری

در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود و بعد

از برداشت مختصات ترسیم نقشه ملک با توجه به مختصاتهای برداشت شده

در سیستم انجام شود و بر اساس این نقشه ترسیم شده موقعیت و مرزهای

ملک بر روی کره زمین نمایش داده می شود و این نقشه یو تی ام بعد از انجام

کارتوگرافی چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور

ثبتی مهر و امضا می شود و همچنین با جانمایی این نقشه ترسیم شده در

نقشه 2000 ام نقشه یو تی ام 2000 ام نیز تهیه می شود و به همراه نقشه

یو تی ام ترسیم شده به دست متقاضی می رسد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام کارشناس دادگستری

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.