نقشه یو تی ام و مراحل آن

نقشه یو تی ام و مراحل آن که این نقشه یو تی ام یکی از اصلی ترین مدارک برای

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

هر ملکی است و به طوری که امروزه این نقشه به همراه مهر و امضای کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری یکی از اصلی ترین مدارک صدور سند برای یک

ملک است و مراحل تهیه آن یک پروسه عملیات زمینی و بعد از آن ترسیم نقشه

است که در نهایت یک نقشه از ملک یا زمین تهیه می شود که گوشه های ملک

دارای مختصات یو تی ام است و در نقشه نیز درج شده است و هدف از تهیه این

نقشه تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین است.

نقشه یو تی ام و مراحل آن

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت ملک را بر روی زمین از طریق

مختصات های یو تی ام مشخص کند و امروزه این نقشه یکی از اصلیترین مدارک

برای هر ملکی است و برای طی کردن مراحل اداری ارگان ها باید با تهیه نقشه

یو تی ام از ملک که با فرمت و دقت مد نظر سازمان ها همخوانی داشته باشد

و هم این که نقشه یو تی ام ام تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تا دارای اعتبار شود تهیه شود و این کار به

علت سیستمی شدن تمامی ارگان ها و سازمان های دولتی است.

برای تهیه نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک

مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود و بعد از آن با ترسیم

نقشه ملک در محیط نرم افزاری و درج مختصات یو تی ام گوشه های ملک در

نقشه و مساحت دقیق به دست آمده  از ملک در حد سانتی متر و در نهایت

چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می

شود و به دست متقاضی می رسد تا برای امور اداری مربوط به ملک اقدام کند

رادین 09129277534 و 66398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه یو تی ام و مراحل آن

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.