نقشه یو تی ام و روش تهیه آن

نقشه یو تی ام و روش تهیه آن که امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

می رود و برای اخذ سند تک برگ برای ملک نیز باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود

و هدف از تهیه نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین است که با استفاده

از تجهیزات نقشه برداری و در محل ملک و با ترسیمات نرم افزاری تهیه میشود و در نهایت بعد

از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

نقشه یو تی ام و روش تهیه آن

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین بر اساس

سستم مختصات یو تی ام نمایش دهد که این سیستم مختصات یک نوع سیستم مختصات

جهانی است و بر اساس این سیستم مختصات هر نقطه بر روی کره زمین دارای یک مختصات

منحصر به فرد است و هر قطعه زمین دارای حداقل چهار مختصات یو تی ام در چهار گوشه

خود است و امروزه به دلیل سیستمی شدن روند اداری سازمان ها و ارگان های دولتی باید

حتما یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود تا روند اداری مربوط به ملک طی شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام که در سازمانها و ارگان های دولتی قابل استفاده باشد باید حتما

نقشه ای از ملک تهیه شود که با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته باشد و هم

این که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد

تا دارای اعتبار شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک قطعه زمین با وجود مرز بندی های مشخص با استفاده از

تجهیزات بروز نقشه برداری در محل ملک مختصات گوشه ها و شکستگیهای ملک برداشت

میشود و بعد از انجام برداشت مختصات ترسیم نقشه ملک در محیط نرم افزاری انجام می

شود و بعد از نهایی شدن نقشه و چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا می شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام و روش تهیه آن

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.