نقشه یو تی ام منابع طبیعی

نقشه یو تی ام منابع طبیعی به نقشه ای گفته می شود که حدود و مرز

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

های این منابع را با استفاده از مختصات مشخص کند.

نقشه یو تی ام منابع طبیعی

امروزه از نقشه یو تی ام استفاده های زیادی می شود که از بیشترین کار

برد های آن در سیستم ثبت است که برای صدور  سند  ملکی  تهیه  می

شود و دیگر استفاده های آن برای تعیین مرز های  منابع طبیعی  و محیط

زیست است که با استفاده از نقشه یو تی ام این مرز ها را مشخص می

کنند و زمانی  که مالکی  قصد  ساخت  و ساز  در  نزدیکی  این  محل ها

داشته باشد باید یک نقشه یو تی ام از ملک خود تهیه کرده و با تطبیق با

نقشه منابع طبیعی و  اصول و  قوانین  مربوط  به  این  سازمان ها  اجازه

ساخت و ساز به مالک داده می شود یا خیر.

برای تهیه نقشه یو تی ام باید به سراغ یک کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری بروید تا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل مختصات

این مرز ها را برداشت کنند و بعد از آن با ترسیم نقشه با توجه به مختصات

های برداشت شده یک نقشه از ملک تهیه می شود که  بعد از آن باید یک

نقشه 2000 ام از موقعیت ملک از طریق  سازمان نقشه برداری یا سازمان

جغرافیا تهیه  شود  و  با  جانمایی  نقشه  تهیه  شده  در نقشه  سازمان

مختصات یو تی ام ملک برداشت می شود و با استفاده از این مختصات ها

نقشه ملک چاپ شده و مختصات های یو تی ام نیز در نقشه درج می شود

و توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا می شود که دارای اعتبار

شود.

سیستم مختصات یو تی ام یک سیستم مختصات جهانی است  که  برای

زمین تعریف شده و هر نقطه بر روی زمین دارای یک مختصات جداگانه است.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری 

نقشه یو تی ام منابع طبیعی

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.