نقشه یو تی ام ملک مشاعی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی که قصد تفکیک زمین را دارند باید توسط کارشناسان رسمی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و در این حالت نقشه یو تی ام هم از ملک

مادر و هم از قطعه مشاعی تهیه شود تا برای هر قطعه تقسیم شده بصورت جداگانه سند

تک برگ صادر شود و هم چنین مشخص شود که قطعه مشاعی در کجای زمین مادر قرار

گرفته است.

نقشه یو تی ام ملک مشاعی

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین بر اساس

سیستم مختصات جهانی یو تی ام نمایش می دهد که امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم

برای هر ملکی به شمار می رود و برای صدور سند تک برگ و یا مراجعه به شهرداری باید

حتما یک نقشه یو تی ام مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه بر

داری یا امور ثبتی تهیه شود تا روند اداری ملک طی شود.

از جمله املاک , املاک مشاعی هستند که منظور از مشاعی این است که چند نفر بر سر

یک ملک مالکیت دارند و سهم هر نفر مشخص و معلوم است و در حال حاضر قصد تفکیک و

یا افراز زمین را دارند و هر مالک می خواهد برای هر قطعه مشاعی سند تک برگ جداگانه

بگیرد که برای این کار باید نقشه یو تی ام از زمین مادر و همچنین از هر قطعه مشاعی

تهیه شود تا سند تک برگ برای هر قطعه به صورت جداگانه صادر شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات

گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود تا با توجه به مختصات های برداشت شده

ترسیم نقشه ملک انجام شود و رد نهایت نقشه های یو تی ام به دست آمده از ملک چاپ

و توس کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و

به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور اداری ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام ملک مشاعی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.