نقشه یو تی ام ساختمان

نقشه یو تی ام ساختمان به منظور تعیین موقعیت عرصه ملک بر روی زمین و توسط

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

کارشناس رسمی دادگستری تهران انجام می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه یو تی ام ساختمان

امروزه در شهر های بزرگ اکثر ملک ها به صورت ساختمان هایی در چند طبقه است

که باید بریا صدور سند برای  هر واحد به صورت  جداگانه در چند مرحله نقشه برداری

توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود.

ر مرحله اول که سند برای عرصه ملک صادر می شود باید مشخص کرد که عرصه در

کجای زمین واقع شده است که از طریق نقشه یو تی ام که از ملک تهیه می شود

این تعیین موقعیت انجام می شود.

نقشه یو تی ام نقشه ای است که موقعیت دقیق یک ملک را بر اساس مختصات بر

روی زمین مشخص می کند و برای تهیه  نقشه یو تی ام  از ملک باید  با استفاده از

تجهیزات نقشه برداری  و در محل  ملک مختصات  گوشه های ملک  را برداشت می

کنند و بعد از ترسیم و برداشت مختصات های یو تی ام نقشه را مهر و امضا می کنند

و به دست مالک می رسانند تا برای  امور اداری  اقدام کند  اما این  نقشه یو تی ام

برای گرفتن سند هر واحد از ساختمان کفایت نمی کند  و باید بعد از تهیه  نقشه یو

تی ام هر واحد را جداگانه تفکیک کرد به این معنا که هر واحد را  جداگانه متر کشی

می کنند و با توجه به اندازه ها و قوانین حاکم نقشه هر واحد را جداگانه ترسیم می

کنند و در نهایت یک سند برای هر واحد صادر می شود که مساحت دقیق از هر واحد

به صورت جداگانه در سند صادر درج می شود.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه یو تی ام ساختمان

نقشه یو تی ام

تفکیک آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.