رادین مپ
خانه / دسته‌بندی نشده / نقشه یو تی ام زمین برای ملک

نقشه یو تی ام زمین برای ملک

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی تهیه می شود و به منظور گرفتن سند تک برگ

برای ملک است و در ادارات دولتی دیگر نظیر آب و برق و گاز نیز کاربرد دارد

نقشه یو تی ام زمین برای ملک

نقشه یو تی ام ملک یعنی نقشه ای که جای دقیق ملک بر روی زمین بر اساس مختصات

مشخص شده باشند و بر این اساس جانمایی ملک بر روی زمین انجام  شده که  این  کار

اساس و پایه کار سد تک برگ است .

امروزه برای صدور سند تک برگ برای ملک باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود

که مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری  باشد  تا در ادارات

دولتی دارای اعتبار می شود و از این نقشه نیز می توان برای گرفتن انشعابات آب و برق و

گاز نیز استفاده کرد زیرا امروزه اساس و پایه تمامی ادارات دولتی که با ملک سر و کار دارند

بر اساس نقشه های یو تی ام است , پس بهتر است  برای  جلوگیری  از هزینه ها  از ابتدا

یک نقشه یو تی ام از ملک خود تهیه کنید که حتما دارای فرمت و دقت  مشخص  و  مد نظر

سازمان های دولتی باشد و هم این که ممهور شده توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری

باشد تا بتوان از این نقشه ها در تمامی ادارات استفاده کرد.

برای تهیه نقشه یو تی ام زمانی که درخواست سند تک  برگ  برای  ملک  را  می دهید باید

تشکیل پرونده دهید و در این پرونده یک نقشه یو تی ام نیز باید وجود داشته باشد و این نقشه

توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه شود و مه و امضا شود.

این نقشه توسط ادوات نقشه برداری و در محل ملک تهیه می شود و در ادامه  نقشه ها  با

توجه به مختصات های برداشت شده ترسیم و در نهایت بر روی زمین جانمایی شوند.

رادین ۴۴۳۷۷۰۳۵-۰۲۱ کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام زمین برای ملک

نقشه یو تی ام

مطلب پیشنهادی

نقشه UTM مناطق 22 گانه

نقشه UTM مناطق ۲۲ گانه

نقشه UTM مناطق ۲۲ گانه تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره …

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام