نقشه یو تی ام جواز ساخت

نقشه یو تی ام جواز ساخت برای شهرداری تهیه می شود که این نقشه یو تی ام باید علاوه

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

بر وضع موجود ملک دارای ابعاد سند و درج کد های ارتفاعی در داخل عرصه ملک و گذر های

اطراف نیز باشد و این نقشه یو تی ام با این فرمت مد نظر شهرداری برای اخذ جواز ساخت

می باشد که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی نیز مهر و

امضا شده باشد تا در شهرداری دارای اعتبار باشد.

نقشه یو تی ام جواز ساخت

امروزه نقشه یو تی ام یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می رود به طوری که

برای اخذ سند تک برگ برای ملک نیز باید حتما نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود و از دیگر

موارد استفاده این نقشه یو تی ام در شهرداری برای اخذ جواز ساخت است که باید حتما

نقشه یو تی ام ای از ملک تهیه شود که با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته

باشد تا دارای اعتبار باشد و بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد .

برای تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت باید نقشه یو تی ام دو خطی با کد های

ارتفاعی تهیه شود تا فرمت کامل مد نظر شهرداری رعایت شده باشد و متقاضی هزینه

اضافی پرداخت نکند و برای تهیه این نقشه یو تی ام علاوه بر برداشت مختصات های یو

تی ام گوشه های ملک کدهای ارتفاعی از داخل عرصه ملک و گذرهای اطراف نیز برداشت

شود و در صورت وجود چاه موقعیت آن نیز برداشت شود و در نقشه آورده شود و بعد از

ترسیم نقشه یو تی ام وضع موجود ملک با توجه به مختصات های برداشت شده ابعاد

سند نیز بر روی همین نقشه با رنگ دیگر ترسیم شود تا در صورت وجود مغایرت در اندازه

ها و مساحت مشخص شده و در صورت وجود اضافه بنای فاحش شهرداری دستور به

رها سازی ملک دهد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام جواز ساخت

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.