نقشه یو تی ام جهت رفع تعارض

نقشه یو تی ام جهت رفع تعارض و تثبیت مرز های ملک بر روی کره زمین انجام می شود که با

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

تهیه نقشه یو تی ام از ملک موقعیت دقیق ملک و مرز ها بر روی کره زمین مشخص می شود

و با استفاده از این نقشه یو تی ام می توان برای صدور سند تک برگ برای ملک اقدام کرده تا

با صدور سند تک برگ موقعیت و مرزهای ملک بر روی کره زمین در سیستم کاداستر کشور ثبت

شود و از تعارضات و مشکلات سند های قدیمی جلوگیری شود.

نقشه یو تی ام جهت رفع تعارض

یکی از مشکلاتی که بر سر سند های قدیمی منگوله دار وجود داشت بحث تعارض به مرزهای

ملک بود زیرا مرز های ملک تنها به صورت متنی در قالب حدود اربعه درج شده بود و امکان بهم

ریخت مرز ها وجود داشت که برای حل این مشکل در سند های تک برگ موقعیت و مرز های

ملک از طریق سیستم مختصات یو تی ام تعیین و در سیستم کاداستر کشور ثبتی می شود

تا با صدور سند تک برگ و دیوار کشی های دقیق ملک از تعارضات ملکی جلوگیری شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک

مختصات گوشه ها و شکستگیهای ملک برداشت شود تا در ادامه با توجه به برداشت مختصات

ترسیم نقشه یو تی ام ملک انجام شود و این نقشه یو تی ام تعیین کننده موقعیت و مرزهای

ملک بر روی کره زمین است که بعد از انجام کارتوگرافی و چاپ توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می شود و به دست متقاضی می رسد تا برای

اخذ سند تک برگ در ادارات ثبت اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام جهت رفع تعارض

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.