نقشه یو تی ام برای سند

نقشه یو تی ام برای سند تک برگ به منظور اخذ سند تک برگ تهیه می شود که کی از مدارک

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

مهم و اصلی برای هر ملکی به شمار میر ود و بار یانجام امور اداری در سازمان ها و ارگان های

دولتی باید حتما تهیه شود و این نقشه یو تی ام با فرمت و دقت مد نظر سازمان همخوانی داشته

باشد و همچنین توسط کارشنا رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا می

شود تا دارای اعتبار باشد.

نقشه یو تی ام برای سند

سند تک برگ یک نوع از سند های جدید برای ملک است که یک نوع از سند سیستمی است

که در این سند تمامی اطلاعات ملک و مالک در سیستم کاداستر کشور ثبت میشود و از جمله

مدارک مهم برای ارائه به ادارات ثبت نقشه یو تی ام است که بر اساس این نقشه یو تی ام

موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین نمایش داده می شود و باثبت این نقشه یو تی ام در

سیستم کاداستر کشور موقعیت ملک ثبت گرددیده و مشکلاتی که بر سر سند منگوله دار

وجود داشته به وجود نمی آید

اما برای تهیه نقشه یو تی ام باید با اسفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل ملک مختصات

گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت می شود و بعد از انجام برداشت مختصات ترسیم

نقشه ملک با توجه به مختصات های براشت شده انجام می شود و دز نهایت نقشه ای از به

دست می آید که موقعیت دقیق ملک را بر روی کره زمین نمایش میدهد و این نقشه بر اساس

یک سیستم مختصات جهانی طراحی شده است که بر اساسا این نقشه یو تی ام هر نقطه

بر روی کره زمین دارای یک مختصات جداگانه است.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام برای سند

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.