نقشه یو تی ام برای تشخیص مرز

نقشه یو تی ام برای تشخیص مرز بین املاک و تعیین موقعیت ملک بر روی کره زمین انجام

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

میشود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار

می رود و برای اخذ سند تک برگ یا صدور جواز ساخت تهیه و توسط کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا در ارگانها و سازمانهای دولتی

دارای اعتبار باشد.

نقشه یو تی ام برای تشخیص مرز

نقشه یو تی ام منظور نقشه ای است که از ملک تهیه میشود تا موقعیت دقیق ملک و مرز

ها را بر روی کره زمین نمایش دهد و امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم

برای هر ملکی به شمار می رود و برای انجام امور اداری ملک و اخذ سند تک برگ یا جواز

ساخت باید حتما تهیه شده باشد و این نقشه با فرمت مد نظر سازمان همخوانی داشته

باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده

باشد تا در سازمان مربوطه دارای اعتبار باشد.

برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری در محل

ملک مختصات گوشه ها و شکستگی های ملک برداشت شود تا با برداشت مختصاتها

ترسیم نقشه ملک انجام شود و در نهایت نقشه یا از ملک بدست می آید که موقعیت

و مرز های ملک را بر روی کره زمین نمایش می دهد و این نقشه یو تی ام بعد از انجام

کارتوگرافی و چاپ مهر و امضا میشود و این مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی است که به نقشه اعتبار میدهد و متقاضی با توجه به این

نقشه برای انجام امور اداری ملک اقدام می کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام برای تشخیص مرز

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.