نقشه یو تی ام از زمین زراعی

نقشه یو تی ام از زمین زراعی نیز تهیه می شود و این نقشه به منظور

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

تعیین مساحت و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین برای اخذ سند

تک  برگ برای زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

و مهندسین نقشه بردار عضو نظام مهندسی انجام می شود.

نقشه یو تی ام از زمین زراعی

زمین های زراعی معمولا دارای چهار گوشه و به صورت تقسیم شده اند

که برای هر قطعه زمین  زراعی نیز  باید یک سند تک برگ صادر شود تا

مالکیت این زمین ها نیز ثابت  شوند  و برای  انجام  این  کار درخواست

سند تک برگ داده و بعد از  آن باید برای این  کار تشکیل  پرونده بدهید

که در این پرونده اسناد و مدارک ملک  و مالک به  همراه یک  نقشه یو

تی ام که توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه می شود را نیز در

پرونده قرار دهید و این نقشه جزء مهم ترین اسناد برای تهیه سند تک

برگ است.

برای تهیه نقشه یو تی ام از ملک باید به سراغ کارشناس رسمی داد

گستری نقشه برداری بروید تا ابتدا با بررسی پلاک ثبتی زمین و تعیین

حدود و مرزهای زمین و بعد از آن با استفاده از تجهیزات  نقشه برداری

در محل ملک  مختصات گوشه ها  و شکستگی های ملک را برداشت

می کنند و بعد از آن با ترسیم نقشه با توجه به مختصات های برداشت

شده و در نهایت با جانمایی  در نقشه 2000 ام  مختصات یو تی ام را

برداشت کرده و در نقشه درج می کنند  و یک نقشه از ملک چاپ می

شود به همراه مختصات های  یو تی ام که  این مختصات ها  موقعیت

دقیق ملک را بر روی زمین  نمایش  می دهند و  در نهایت  این نقشه

توسط کارشناس رسمی دادگستری  نقشه برداری مهر و امضا  می

شود  و به دست مالک می رسد تا برای صدور سند اقدام کند.

رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه یو تی ام از زمین زراعی

نقشه یو تی ام

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.