نقشه هوایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی پلاک ثبتی

نقشه هوایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و تعیین پلاک ثبتی ملک مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد اسناد قدیمی که موقعیت دقیق آن ها مشخص نیست. بنا به دلایل رها کردن ملک یا ورثه بودن و…  برای تعیین موقعیت ملک نیاز است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. وکارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری با توجه به شماره پلاک اصلی و فرعی ملک و با دسترسی به اطلاعات و نقشه های ثبتی محدوده ملک موقعیت دقیق ملک جانمایی می شود. در شکل زیر یک نمونه نقشه ثبتی نمایش داده شد.

موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و طول و عرض قطعه های تفکیکی نوشته شده است. این نوع نقشه ها ، نقشه های قدیمی هستند. که برای جانمایی پلاک ثبتی بسیار مهم است. و بدون این نقشه ها عملیات جانمایی امکان پذیر نمی باشد. نقشه ای که برای جانمایی پلاک ثبتی اندازه گیری می شود. در سیستم مختصات UTM به دست می آید. و توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری تهیه می شود. مورد تایید اداره ثبت می باشد.

پلاک ثبتی

پلاک ثبتی به صورت یک قطعه فلزی مستطیل شکل است. که یک  شماره به آن اختصاص داده شده است. و در ملک نصب می شود. پلاک بخشی از شناسنامه ملک می باشد. که توسط اداره ثبت اسناد و املاک برای شناسایی ملک مورد استفاده قرار می گیرد. برای شناسایی اراضی سازمان املاک و اسناد ابتدا محل وقوع موقعی آن را ارزیابی می کند. و این تقسیم بندی از  استان ها شروع می شود. و به واحد های کوچکتر تقسیم بندی می شود. به هر یک از این واحد ها یک بخش نامیده می شود. در مرحله بعدی هر یک از واحدها به قطعات کوچک تر تقسیم می شوند. که به آن قطعه اصلی می گویند. و یک شماره به این قطعه اختصاص داده می شود. که به آن پلاک ثبتی می گویند.

قطعه اصلی به قطعات کوچکتر تقسیم می شود. که به هریک ازآن ها یک  شماره پلاک اختصاص داده می شود. و شماره پلاک قطعه اصلی پلاک اصلی و به شماره پلاک قطعه تفکیکی پلاک فرعی نامیده می شود.

نحوه پلاک گذاری املاک

نحوه پلاک گذاری املاک شامل عنوان های زیر میباشد.

سند: نوشته ای که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مالکیت: اختیارقانونی افراد براشیاء و اموال

سند مالکیت: دفترچه ای است مجلد از نوع اسناد رسمی و بهادار که مندرجات آن عینا منطبق بر مندرجات ستون های دفتر املاک است. و دارای صفحات یا ستون هایی برای نقل و انتقالات می باشد. اوراق آن نخ کشی و با مهرمخصوص پلمپ گردیده است. و درقبال مالکیت اموال غیرمنقول به مالک داده می شود.

اسناد قدیمی و معایب و مشکلات در زمان حال

سندهای قدیمی منگوله‌دار و شاهنشاهی در زمان اصلاحات اراضی و با تقسیم زمین‌های اربابی به قطعات کوچک‌تر بر روی کارآمد. این سند به‌صورت دفترچه‌ای و دست‌نویس شامل چند برگ که با یک منگوله سربی به هم متصل شده بود. در این سندها پلاک ثبتی ملک اضافه شد که همان پلاک اصلی و فرعی حاصل از تقسیم زمین اربابی است. همچنین حدود و مرزهای زمین با حدود اربعه در چهار جهت شمالاً، شرقاً، جنوباً، غرباً تعریف شد. که اندازه هر ضلع را تعریف می‌کرد. اما باگذشت زمان و افزایش شهرها و تقسیم مجدد هر پلاک مشکلات این سندها زیاد شد. و با پیشرفت علم و تجهیزات دقیق سند تک‌برگ برای رفع مشکلات سندهای قدیمی بر روی کار آمد.

مشکلات سندهای قدیمی

 • دست‌نویس بودن سند

باتوجه‌به این که صفحات سندهای قدیمی به‌صورت دست‌نویس می‌باشد. و با دست خط انسان نوشته می‌شود. همین موضوع در مواردی باعث ناخوانا بودن سند می‌شود. و برای تشخیص اعداد در حدود ملک دچار مشکل می‌شود.

 • عدم تطبیق مساحت واقعی ملک با مساحت سند

در زمان اندازه‌گیری زمین‌ها در سندهای قدیمی ابزار و تجهیزات دقیقی وجود نداشت. و تنها با متر کشی و مساحت گیری تعیین مساحت انجام می‌شد. همین موضوع باعث کم یا زیادتر حساب‌شدن مساحت ملک می‌شد. که با انجام نقشه‌برداری دقیق از ملک و درنظرگرفتن زوایای ملک در سندهای تک‌برگ این مشکل برطرف شد.

 • گم‌شدن ملک

یکی از عمده‌ترین مشکلات سندهای قدیمی گم‌شدن ملک است. زیرا در این سندها موقعیت ملک تنها بر اساس پلاک ثبتی و ناحیه ثبتی درج شده است. که در صورت بی‌اطلاعی طولانی‌مدت از ملک باعث عدم تشخیص آدرس ملک می‌شود. اما در سندهای تک‌برگ با تثبیت موقعیت ملک بر اساس سیستم مختصات یو تی ام و ثبت آن در سیستم کاداستر کشور، این مشکل بر طرف شد.

 • به‌هم‌ریختگی حدود ملک

در سندهای قدیمی حدود ملک تنها در قالب حدود اربعه در سند درج شده است. و تثبیت موقعیت مرزها انجام نگردیده است. که همین موضوع باعث به‌هم‌ریختگی حدود املاک و تجاوز به حریم ملک می‌شود. اما در سندهای تک‌برگ یکی از مراحل صدور سند تثبیت حدود ثبتی ملک است.

نحوه تعیین پلاک ثبتی در املاک فاقد سند رسمی

یکی از مشکلاتی که وجود دارد. این است که املاکی که به هر دلیل سند ملکی آن‌ها مفقود شده باشد. برای اخذ رونوشت سند به اداره ثبت مراجعه می‌کنند. که اداره ثبت یا دفترخانه‌های اسناد رسمی از آن‌ها پلاک ثبتی ملک را می‌خواهد. که در این صورت باید اقدام به تعیین پلاک ثبتی ملک کنند. و روش اخذ پلاک ثبتی برای املاک یکی از روش‌های ذیل می‌باشد:

 • از طریق پلاک ثبتی املاک مجاور

درصورتی‌که املاک هم‌جوار ملک افراز و تفکیک نشده باشند. پلاک ثبتی املاک به‌صورت پشت‌سرهم است. یعنی دارای یک پلاک اصلی هستند. و پلاک فرعی‌های پشت‌سرهم دارند. که برای همین می‌توان از پلاک ثبتی املاک مجاور استفاده کرد. تا پلاک ثبتی ملک خود را تعیین کنید.

 • مراجعه به شهرداری و اداره آب

شهرداری و اداره آب به اطلاعات ملک از جمله پلاک ثبتی ملک دسترسی دارند. اما بدون حکم قضایی امکان دسترسی به این اطلاعات وجود ندارد. و امکان این که این دو سازمان همکاری لازم را انجام ندهند وجود دارد.

 • مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی

کارشناسان رسمی امور ثبتی همان‌طور که امکان دسترسی به اطلاعات و نقشه‌های ثبتی را برای انجام جانمایی پلاک ثبتی دارند. امکان تعیین پلاک ثبتی برای ملک را نیز با ارائه موقعیت ملک بر اساس یو تی ام دارند. و برای همین جانمایی معکوس پلاک ثبتی انجام می‌شود. یعنی اینکه بر اساس موقعیت ملک به پلاک ثبتی سند دسترسی پیدا می‌شود.

برای پیداکردن ملک گمشده چه کاری باید انجام شود؟

زمانی که موقعیت ملکی که دارای سند قدیمی می‌باشد تشخیص داده نشود. باید از طریق سند و پلاک ثبتی و استعلام و تهیه نقشه ثبتی ملک موقعیت ملک با رعایت دقیق حدود ملک تعیین شود. برای همین نیاز به تخصص لازم در زمینه امور ثبتی و تهیه نقشه‌های ثبتی است. که تنها در تخصص کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی است.

با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری و ارائه سند قدیمی خود بررسی‌های لازم بر روی سند انجام می‌شود. و با استعلام نقشه ثبتی باتوجه‌به پلاک ثبتی سند و تهیه آن برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی اقدام می‌شود.

بعد از تهیه نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت هر قطعه زمین باتوجه‌به پلاک ثبتی در منطقه تعیین می‌شود. که با تهیه نقشه یو تی ام از ملک مدنظر و بررسی حدود ملک باتوجه‌به حدود اربعه سند و بررسی می‌شود. تا در صورت تأیید نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی تهیه شود. در این نقشه یو تی ام پلاک ثبتی و اطلاعات سند درج می‌شود و با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی اعتبار می‌یابد. تا با تعیین موقعیت ملک در صورت عدم وجود معارض در زمین نسبت به اخذ سند تک‌برگ و تثبیت مالکیت ملک اقدام شود.

بررسی حدود ملک از لحاظ موقعیت دقیق قرارگیری با جانمایی پلاک ثبتی

یکی دیگر از مواردی که با جانمایی پلاک ثبتی حل می‌شود. بررسی حدود ملک از لحاظ موقعیت دقیق قرارگیری است. که در این مورد علاوه بر تهیه نقشه جانمایی سند نیاز به نقشه‌برداری از ملک است. تا با تطبیق نقشه جانمایی ملک و نقشه وضع موجود ملک حدود ملک مورد بررسی قرار گیرد.

به این نقشه، نقشه یو تی ام دوخطی گفته می‌شود. که برای تهیه آن باید در ابتدا در موقعیت ملک و باتوجه‌به حدود موجود که دقیق قابل‌تشخیص است. برداشت و ترسیم نقشه ملک انجام شود. و در مرحله بعد باتوجه‌به سند نقشه جانمایی ملک تهیه و با این نقشه تطبیق داده شود.

برای تعیین حدود ملک در بعضی موارد ملک فاقد تعیین حدود دقیق است. که با تهیه نقشه جانمایی و تعیین مختصات حدود و مرزهای ملک با انجام میخ‌کوبی این حدود بر روی زمین تثبیت می‌شود. در این موارد با انجام میخ‌کوبی و تعیین مرزهای ملک دیوارکشی نیز انجام می‌شود. و از این طریق حدود ملک بر اساس سند بر روی زمین تثبیت می‌گردد. با تثبیت حدود ملک بر روی زمین دیگر امکان اختلاف بر سر حدود ملک از بین می‌رود. همین موضوع یکی از مشکلات سند های قدیمی بوده است. با اخذ سند ثک برگ تحدید حدود ثبتی ملک همین روش توسط کارشناس اداره ثبت و نقشه بردار و همسایگان ملک به همراه مامور شهرداری در محل ملک انجام می گیرد.

جانمایی پلاک ثبتی با سند های قدیمی و شاهنشاهی

جانمایی پلاک ثبتی

برای اخذ سند تک برگ نیاز به تهیه نقشه یو تی ام می باشد. که علاوه بر آن نیاز به نقشه جانمایی پلاک ثبتی می باشد. که اداره ثبت از متقاضی درخواست می کند. با استفاده از نقشه جانمایی پلاک ثبتی، مشخص می شود. پلاک ثبتی درج شده در سند مربوط به قطعه زمینی است. که قصد اخذ سند تک برگ آن را دارید. طبق ماده 9 قانون آغاز عملیات ثبت عمومی مصوب سال 1310 یک منطقه به چند قطعه، ناحیه و بخش تقسیم می شد. و حدود آن تعیین می شد. که قابل تفکیک بود و برای هرقطعه یک شماره اختصاص می دادند. که پلاک ثبتی نامیده شد.

برای  این که پلاک بندی قطعات اشتباه نشود. از کارشناس رسمی نقشه برداری با مهر کارشناسی برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی استفاده می شود. توصیه می شود. که قبل از معامله اراضی و املاک قولنامه ای و یا سند قدیمی استعلام پلاک ثبتی تهیه شود. و ضمیمه معامله شود.تا ازصحت پلاک ثبتی ملک اطمینان حاصل شود. و برای اخذ سند تک برگ مشکل به وجود نیاید.

تعیین موقعیت ملک بر اساس سند قدیمی منگوله‌دار

زمانی که ملک شما دارای سند قدیمی از نوع منگوله‌دار یا شاهنشاهی باشد. و شما برای مدت طولانی از ملک خود بی‌خبر باشید. نیاز است که برای تعیین موقعیت و تعیین آدرس ملک خود جانمایی پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی سند نیاز  به تخصص کافی و دسترسی به اطلاعات و نقشه‌های ثبتی است. که تنها توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی قابل‌انجام است. برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی باید باتوجه‌به بررسی سند توسط کارشناس باتوجه‌به پلاک ثبتی نقشه ثبتی ملک تهیه شود. تا بر اساس این نقشه ثبتی و تبدیل آن به سیستم مختصات موقعیت ملک تعیین گردد. در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی نقشه یوتی ام ملک تهیه می‌شود. که این نقشه یو تی ام بر اساس اطلاعات سند می‌باشد.

تعیین موقعیت ملک بر اساس سند تک‌برگ

زمانی که ملک شما تبدیل سند قدیمی ملک خود را انجام داده باشد. و سند ملک به‌صورت تک‌برگ باشد. برای تعیین موقعیت آن دیگر نیازی به انجام جانمایی پلاک ثبتی نیست. زیرا برای اخذ این سند مالکیت از ملک درخواست نقشه یو تی ام می‌شود. و موقعیت مرکز ملک بر اساس یو تی ام در قالب کد جام در پایین صفحه درج شده است. که برای استعلام آدرس از روی پلاک ثبتی تنها نیاز است. این مختصات در Google Earth  بر سر موقعیت ملک مشخص می‌شود. و می‌توان موقعیت ملک را براین‌اساس پیدا کرد. اما اگر بحث اختلاف ملکی و اختلاف بر سر حدود ملک باشد. در این صورت باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. حتی اگر تحدید حدود ملک در زمان صدور سند انجام‌گرفته باشد.

درخواست جانمایی پلاک ثبتی

در  نقشه پلاک ثبتی قدیمی  نقشه تفکیکی قطعه اصلی به قطعات کوچک تر و ترتیب ثبت آن هادر دفتر ثبت مشخص شده است. که قابل دسترس برای مالک می باشد. در صورت مشخص نبودن اطلاعات نقشه پلاک ثبتی اداره ثبت نمیتواند سند مالکیت ملک را صادر نماید. و بایستی جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود. که این عمل توسط مهندس نقشه بردار انجام می شود .

لذا مالک باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کند. و اقدام به تهیه نقشه پلاک ثبتی نماید. روش کار به این صورت است که مهندس نقشه بردار نقشه ملک را با دوربین نقشه برداری برداشت و ترسیم می کند. و آن را در نقشه UTM 2000 جانمایی می کند. و موقعیت دقیق ملک مشخص می شود.

نقشه هوایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی خدمات کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری طبق تعرفه محاسبه می شود. و به نوع پروژه بستگی دارد. چنانچه شما اسناد یک ملک را در اختیار دارید. و موقعیت دقیق ملک را نمی دانید. نیاز است که جانمایی ملک را انجام دهید. و برای این کار همانطور که در پست های قبل  گفته شده است. نیاز به کارشناس رسمی نقشه برداری می باشد. هزینه جانمایی طبق متراژ زمین  محاسبه  می شود. و با کارشناس رسمی دادگستری قابل توافق می باشد.

جانمایی ملک دارای اسناد قدیمی

جانمایی ملک دارای اسناد قدیمی با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با تجربه  انجام می شود. زمین هایی که دارای اسناد قدیمی هستند. و فاقد مشخصات ثبتی قدیمی هستند. به همین علت موقعیت دقیق ملک مشخص نیست. و  الزامی  است  که مالک برای مشخص شدن موقعیت دقیق ملک خود به کارشناس دادگستری نقشه برداری مراجعه کند. و عملیات جانمایی ملک را درخواست کند. با تهیه نقشه جانمایی ملک موقعیت دقیق ملک مشخص می شود . درصورت مشخص نبودن موقعیت دقیق ملک این اسناد فاقد ارزش می باشند. و نیاز است که حتما موقعیت دقیق ملک مشخص شود.

جانمایی پلاکهای ثبتی و بررسی تداخل با املاک مجاور

جانمایی پلاک های ثبتی و بررسی تداخل با املاک مجاوربه این معنا می باشد. که شما اسناد یک زمین را دارید. که مالکیت آن به شما تعلق دارد. اما موقعیت دقیق آن برای شما مشخص نیست. و برای مشخص شدن جای دقیق ملک مالک باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کند. تا با استفاده ازعملیات جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص شود. تهیه این نوع نقشه ها ارزش حقوقی دارد. و باید به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنید.

جانمایی پلاک ثبتی و اخذ پروانه ساختمان

برای صدور پروانه های ساختمانی باید ملک به وسیله مالک معرفی شود. پروانه بر مبنای نقشه UTM2000 صادر می شود. نقشه UTM 2000 به وسیله مهندس نقشه بردار تهیه می شود. که با استفاده از آن موقعیت دقیق ملک به همراه گذر و حدود اربعه مشخص می شود. و بعد از ساخت ملک برای اخذ سند تک برگ اقدام کرده است. به گفته اداره ثبت بین موقعیت ملک و پلاک  ثبتی سند مغایرت وجود دارد.

جانمایی پلاک ثبتی ملک های تجمیعی

جانمایی پلاک ثبتی ملک های تجمیعی با نظارت کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری انجام می شود. در ساخت و ساز ملک های تجمیعی پلاک های ثبتی از بین می رود. و مجددا یک پلاک ثبتی باید برای مساحت حاصل از مجموع ملک ها صادر شود. روش کار به این طریق است. که عوارض قطعات برداشت می شود. و نقشه آن ها ترسیم و تهیه می شود. و در نقشه ی 1.2000 جانمایی می شود. نقشه پلاک ثبتی قابل ارائه به اداره ثبت و شهرداری می باشد. و برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه فرمایید. برای مشاوره میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

بررسی تداخل حدود و جانمایی ملک

زمانی که اختلاف ملکی بر سر حدود و مرزهای ملک باشد. و یکی از طرفین ادعای تجاوز به حریم ملک را داشته باشد. باید از طریق اثبات ادعای خود با انجام جانمایی ملک و نقشه برداری وضع موجود و همچنین تفسیر عکس‌های هوایی اقدام به اثبات ادعای خود و دفاع از حقوق خود کند. برای انجام این امور باید به متخصصین این امر که دارای صلاحیت در مراجع دولتی و قضایی باشند مراجعه کرد. که منظور کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است.

انجام امور نقشه برداری علاوه بر داشتن تخصص در زمینه انجام امور فنی نیاز به داشتن صلاحیت برای مهر و امضا مدارک حاصل از کار است. که این مهر و امضا به منزله اعتبار نقشه به شمار می‌رود. برای ارائه مدارک به ارگان‌های دولتی و قضایی باید حتماً نقشه‌ها توسط این متخصصین مهر و امضا شود.

تداخل و تعارض ملک و دو پلاک ثبتی چیست؟

یکی از اختلافاتی که اغلب در سندهای قدیمی ملک وجود داشت. تداخل حدود و مرزهای ملک است. که در این صورت یکی از طرفین ادعای تجاوز به حریم ملک را دارد. لازم به ذکر است که تجاوز به حریم ملک و هرگونه تخریب حدود جرم به حساب می‌آید. که با اثبات این موضوع علاوه بر اصلاح حدود ملک پرداخت نقدی نیز دارد. برای همین اگر فردی متوجه این موضوع شود. که پلاک مجاور با تخریب دیوار کشی یا تخریب حدود ملک وارد حریم ملک شده است. باید از طریق انجام امور ذیل اثبات ادعای خود را انجام دهد.

اولین قدم: نقشه برداری وضع موجود ملک

در اولین قدم باید با استفاده از تجهیزات نقشه برداری از وضع موجود ملک نقشه برداری انجام شود. تا بتوان حدود و مرزهای وضع موجود ملک را در سیستم مختصات UTM تعریف کرد. برای همین موضوع با استفاده دوربین‌های توتال استیشن لایکا یا جی‌پی‌اس های دقیق دو یا سه فرکانسه و یا پهپاد برداشت وضع موجود و ترسیم نقشه ملک انجام شود. تا بتوان حدود و مرزها ملک را در حال حاضر بررسی کرد.

دومین قدم: جانمایی پلاک ثبتی ملک

برای تعیین حدود و مرزهایی که برای ملک در سند تعریف شده است. باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. که انجام این کار با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک و با مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می‌گیرد. برای همین با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی بررسی سند و تهیه نقشه جانمایی ملک انجام گیرد. تا با تطبیق این نقشه جانمایی ملک با نقشه وضع موجود میزان به‌هم‌ریختگی مرزها مشخص شود.

برای بررسی تداخل حدود و جانمایی ملک بعد از تهیه نقشه جانمایی ملک و نقشه یو تی ام وضع موجودی که از طریق نقشه برداری تهیه شده است. با نقشه جانمایی پلاک ثبتی تطبیق داده می‌شود. و بررسی‌های لازم در زمینه بررسی حدود و مرزهای ملک انجام می‌گیرد. این در صورتی تنها با توجه به سند قابل انجام است. که ملک دارای حدود اربعه مشخص به همراه اندازه در سند باشد. در غیر این صورت ملک حدی به حدی به حساب می‌آید.

بررسی تداخل حدود و جانمایی ملک

جانمایی املاکی که حدود اربعه مشخصی ندارند

در قدیم برای تعیین حدود اربعه ملک در بعضی مناطق اندازه درج نمی‌شد. به طور مثال حد به این صورت تعریف می‌شود: (شمالا دیواریست به ملک علی اکبری)

برای همین کار جانمایی پلاک ثبتی پیچیده‌تر است. و نیاز به هزینه مالی بالاتری است. که در این صورت با مراجعه به اداره ثبت و اخذ نقشه ثبتی باید حدود اربعه ملک نیز تهیه گردد. تا بتوان برای تعیین نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک اقدام کرد.

سومین قدم: تفسیر عکس هوایی

در نهایت حدود ملک باید از طریق عکس هوایی اثبات شود. برای همین باید در ابتدا عکس‌های هوایی با توجه به سال مورد نیاز و موقعیت ملک تهیه شود. تا با توجه به انجام پردازش‌های نرم افزاری بر روی عکس هوایی مدل سه بعدی ساخته شود. تا در مرحله بعدی نقشه دو خطی که در مراحل قبلی تهیه شده است. بر روی این عکس‌های هوایی جانمایی شود. تا با استفاده از تجهیزات نقشه برداری مانند عینک‌های دید سه بعدی یا استریسکوپ موقعیت ملک از لحاظ تعیین حدود ملک با توجه به عوارض موجود از جمله دیوارکشی‌های قدیمی یا فنس یا هر عارضه‌ای که برای تعیین حدود ملک به کار رفته تطبیق داده شود. و از این طریق اثبات گردد.

بعد از بررسی نهایی عکس‌های هوایی کارشناس گزارش تفسیر عکس هوایی را تهیه می‌کند. و این گزارش با توجه به درج نظریه کارشناسی نهایی و به همراه نقشه‌ها چاپ و مهر و امضا می‌شود.

نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران

نقشه هوایی پلاک ثبتی تهران یک نقشه با مقیاس 1/2000 است. که با استفاده از عکس هوایی تهیه شده است. در این نقشه کلیه عوارض نمایش داده شده است. در این نقشه که از عکس هوایی برای تبدیل به نقشه 1.2000 عوارض مانند باغچه درون حیاط به صورت تک درخت، منحنی  نخلستان به صورت تقریبی می شود. اگر کرت ها بیش از نصف منحنی دارای ارتفاع باشد. درون تپه های از نوع ماسه ای و شن زارها منحنی میزان تبدیل نمی شود. مناطق جنگلی با تراکم بالا به صورتی که سطح زمین پنهان شود. منحنی بالای درختان تبدیل می شوند.

 • پل های بزرگ نمایش داده می شوند .
 • محل اخذ عوارض و پد هلیکوپتر نمایش داده می شود.
 • ساختمان باسکول مسقف نمایش داده می شود .
 • سازه های درحال احداث نمایش داده می شود.
 • پرچین و خاک ریز و دیوار روی پشت بام با ارتفاع بیش از3متر نمایش داده می شود.
 • دیوارعریض نمایش داده می شود.
 • پای دکل مخابراتی نمایش داده می شود.
 • شانه خاکی نمایش داده می شود.
 • عارضه میدان نمایش داده می شود.
 • محور راه آهن نمایش داده می شود.
 • عوارض خطی مانند نهر و جوی و جدول نمایش داده می شوند.
 • عوارض آبی مثل سد و پل نمایش داده می شوند.

استعلام پلاک ثبتی ملک با کد ملی

استعلام پلاک ثبتی ملک با کد ملی قابل انجام است. و به این صورت است. که به پلاک ثبتی ملک نیاز است. نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری از ملک تهیه می شود. و در نقشه UTM 2000 جانمایی می شود. با این روش پلاک ثبتی ملک به دست می آید. و با مراجعه به دفتر اسناد رسمی وضعیت ثبتی ملک استعلام می شود. برای جانمایی پلاک ثبتی به کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری با تجربه مکفی مراجعه فرمایید.

 

این مطلب چه مقدار برای شما مفید بوده است؟

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز. 5 / 5. میزان امتیاز: 3

تا کنون امتیازی ثبت نشده. اولین نفر باشید.

نقشه برداری رادینمشاهده نوشته ها

Avatar for نقشه برداری رادین

شرکت فنی مهندسی رادین مپ متشکل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری، نقشه برداری و امور ثبتی فعال در تمام زمینه های امور ثبتی اعم از تهیه نقشه های (UTM) یو تی ام ادارات ثبت و شهرداریها و جانمایی پلاک های ثبتی سند های قدیمی دفترچهای و شاهنشاهی و تعیین موقعیت دقیق املاک و همچنین تفسیر عکس های هوایی برای سازمان های دولتی و قضایی و انجام کلیه استعلامات ملکی و امور فنی ملک با استفاده از بروزترین تجهیزات و مجرب ترین کارشناسان آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. برای اخذ مشاوره رایگان و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید 09129277534 — 02166398316

4 دیدگاه ها

 • خیلی خوب بود ولی بدون نیاز بکارشناس دادگستری مشهد نقشه ی هوای یه پلاک ثبتی باگوشی هوشمند یالبتاب دید

 • سلام پدر بزرگ من ۱۴ پلاک ثبتی دارد که از آن ۲پلاک دست ماست ورثه از ۲پلاک فوق الذکر شکایت کرده اند من میخواهم از ده پلاک بقیه که شماره پلاک هایشان رادارم را جانمایی کرده وشکایت متقابل کنم لطفا راهنمایم کنید

  • سلام باید به کانون کارشناسان رسمی دادگستری شهر خودتون مراجعه کنید. تا کارشناس با توجه به اسناد و مدارک و بررسی شمارو کمک کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *