نقشه هوایی برای منابع ملی

نقشه هوایی برای منابع ملی به منظور تعیین موات یا غیر موات بودن زمین به کار می رود تا با تعیین

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

سابقه زمین هایی که دارای علائم کشاورزی یا وجود بنا بوده اند بتوان مالکیت ملک خود را اثبات کرد

و بر اساس این عکس های هوایی گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه توسط کارشناس

رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا با اثبات مالکیت زمین از تصرف منابع ملی

خارج و به نام مالک سند مالکیت صادر شود.

نقشه هوایی برای منابع ملی

مابع ملی منظور زمین هایی است که دست نخورده باشند و دارای سابقه کشاورزی و یا وجود بنا

نباشند و این زمین ها در تصرف دولت است و بدون اجازه منابع ملی کشت و زرع و ساخت و ساز

در این زمین ها غیر مجاز است که در حال حاضر مالکینی معتقد هستند که در سال های گذشته

بر روی این زمین ها کشت و زرع انجام می شده و ملک نباید تحت تصرف سازمان منابع ملی باشد

و برای اثبات ادعای خود باید تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

یا امور ثبتی انجام شود و گزارش تفسیر عکس هوایی باید تهیه و مهر و امضا شود تا مالکیت ملک

اثبات شود و ملک از تصرف سازمان منابع ملی خارج شود.

برای تهیه این نقشه هوایی یا همان عکس هوایی باید با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر در

خواست عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح داده

شود تا با تهیه عکسهای هوایی تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه

برداری یا امور ثبتی انجام شود و در نهایت با بررسی های انجام شده بر روی عکس های هوایی

گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و در نهایت بعد از چاپ مهر و امضا می شود

و به دست متقاضی می رسد تا برای انجام امور قضایی مربوط به ملک اقدام کند.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه هوایی

نقشه هوایی برای منابع ملی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.