رادین مپ
خانه / جانمایی پلاک ثبتی / نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین

نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین

نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین منظور نقشه ای است که با تعیین موقعیت و تعیین

مرزهای یک ملک تهیه شده است و در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی نیز یک نقشه

یو تی ام زا ملک تهیه میشود که به همراه مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی به شمار می

رود و می توان با توجه به این نقشه برای صدور سند تک برگ برای ملک نیز اقدام

کرد.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین

جانمایی پلاک ثبتی منظور تعیین ادرس املاک گمشده و تعیین مرزها بر اساس

اطلاعات مندرج در سندهای قدیمی و بنچاق ها و … است که در نهایت به تهیه

نقشه یو تی ام از ملک ختم می شود که این نقشه یو تی ام موقعیت و مرزها

را بر روی کره زمین نمایش می دهد.

همانطور که گفته شد در باتدا باید اسناد و مدارک موجود از ملک بررسی شود

و در ادامه با توجه به اسناد و مدارک موجود و پلاک ثبتی درج شده در سند

استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود و با تهیه این نقشه ثبتی و تبدیل

آن به سیستم مختصات یو تی ام موقعیت و مرزهای ملک تعیین می شود و

در ادامه می توان با توجه به این نقشه ثبتی نقشه یو تی ام از ملک را تهیه

کرده و با چاپ نقشه یو تی ام و مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری

نقشه برداری یا امور ثبتی برای انجام امور اداری ملک و صدور سند تک برگ

برای ملک اقدام می شود و بعد از صدور سند تک برگ می توان برای انجام

چهار میخ کردن زمین و دیوار کشی ملک اقدام کرد.

رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۰۲۱۶۶۳۹۸۳۱۶ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی زمین

مطلب پیشنهادی

نقشه هوایی پلاک ثبتی در تهران

نقشه هوایی پلاک ثبتی در تهران

نقشه هوایی پلاک ثبتی در تهران منظور نقشه یو تی ام ای است که با …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام