نقشه تفکیکی آپارتمان

نقشه تفکیکی آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات ملکی

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

و یا درج در سند انجام می شود و این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در

این مرحله سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی صادر میشود و برای انجام معاملات برای املاک فاقد

سند تک برگ یا به صورت پیش فروش معامله میشوند باید با حضور کارشناس در محل هر واحد انجام

شود.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

نقشه تفکیکی آپارتمان

برای انجام تفکیک آپارتمان باید اندازه ی دقیق هر واحد انجام شود و بعد از آن با توجه به اندازه های

برداشت شده و قوانین موجود ترسیم نقشه هر واحد انجام می شود و در نهایت از طریق این نقشه

ها مساحت دقیق و اندازه ها به دست می آید و در صورتی که این نقشه ها قبل از صدور سند تک

برگ و در زمان پیش فروش انجام شود چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری و یا مهندس عضو

نظام مهندسی مورد تایید مهر و امضا میشود و به دست متقاضی میرسد تا برای انجام امور معاملات

ملکی اقدام می کند.

اما این روش یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که در این حالت با درخواست تفکیک آپارتمان

از طرف متقاضی مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می شود و با انجام

کلیه مراحل و ثبت اندازه ها ردسیستم کاداستر کشور و صدور پایان کار سند تک برگ نیز برای هر

واحد به صورت جداگانه با درج مساحت دقیق و به نام یک مالک به صورت شش دانگ صادر میشود

که این مساحت به صورت دقیق در حد سانتی متر است و می توان با توجه به این مساحت خرید

و فروش ملک را انجام داد.

رادین 09129277534 و 02166398316 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.